Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 25-04-2021] Tôi đắc Pháp từ mùa đông năm 1995 đến nay đã trải qua hơn 26 năm rồi, trong những năm này, tôi từng đi Bắc Kinh, từng bị vào tù phi pháp. Mặc dù khi Đại Pháp bị bức hại, tôi vẫn dũng cảm bước ra, nhưng trong cuộc bức hại ấy, từ đầu đến cuối luôn có một niệm đầu quanh quẩn trong tâm rằng: sợ bản thân bị chuyển hóa trong quá trình bức hại, sợ bản thân không thể kiên định Đại Pháp, sợ bản thân rớt xuống, bản thân không ý thức được rằng nỗi sợ này hình thành trên cơ sở vị tư vị ngã của chính mình.

Năm 2021, trong hành động “xóa sổ” của tà đảng, yêu cầu đệ tử Đại Pháp phải ký tên vào “tứ thư” từ bỏ Đại Pháp, từ bỏ lương tri của bản thân (“Tứ thư” cụ thể gồm: một thư tuyên bố chuyển hóa, thư cam đoan không tu luyện Pháp Luân Công, thư đoạn tuyệt với Pháp Luân Công, thư phỉ báng Pháp Luân Công được viết theo hướng dẫn).

Tôi nghĩ sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là duy hộ Đại Pháp, cứu độ chúng sinh, nên lợi dụng cơ hội những người này tìm đến cửa để chúng ta giảng chân tướng. Nếu ký tên vào “tứ thư”, đó chính là phản bội Đại Pháp, tất cả chúng sinh sẽ sống trong sự thỏa hiệp, nhìn thấy sự tốt đẹp của Đại Pháp nhưng liệu có được cứu độ không? Ngay thời khắc ấy, tôi bỗng nhiên minh bạch rằng, kiên định Đại Pháp không phải chỉ vì đề cao cảnh giới của bản thân, mà còn vì để chúng sinh kiên định với Đại Pháp thông qua đệ tử Đại Pháp, cảm nhận được sự mỹ hảo và uy nghiêm của Đại Pháp, từ đó có lợi cho sự đắc cứu của chúng sinh.

Khi tôi nhận ra cái tâm vị tư vị ngã đằng sau sự kiên định Đại Pháp của bản thân, và quyết định bỏ nó đi, khi tôi minh bạch ra cơ điểm kiên định Đại Pháp là vị tha, cái tâm kiên định Đại Pháp từ đó trở nên thuần tịnh, không gì có thể lay động được, trong tâm thản đãng vô tỉ. Vị tha là căn bản của vũ trụ mới, mọi điều chúng ta làm đều nên vị tha. Chỉ có sắp xếp đúng đắn cơ điểm, duy hộ Đại Pháp, cứu độ chúng sinh, thì con đường mà chúng ta bước đi mới có thể càng chính càng bền.

Một chút sở ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/25/坚定大法是为了救度众生-423734.html

Đăng ngày 29-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share