Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 25-04-2021] Từ trước đến nay tôi luôn tu luyện rất khổ, rất mệt, và ma nạn liên tiếp. Bản thân cũng không ngừng tìm tâm chấp trước hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không thể siêu thoát xuất lai. Bây giờ tôi bỗng nhiên ngộ được một lý này: bản thân nào giờ không có thực sự tu chính mình, mà lại quá nhấn mạnh vào biến hóa hoàn cảnh bên ngoài, luôn cho rằng hoàn cảnh bên ngoài đã trở nên tốt hơn, mọi chuyện phát triển theo chiều hướng tích cực, người khác đối với bản thân cũng tốt hơn, nhờ vậy mà bản thân có thể vượt quan.

Kỳ thực bản thân đã rơi vào chỗ hiểu sai, đây chẳng phải ôm giữ tâm cầu trong tu luyện ư, những thứ truy cầu và người thường có gì khác biệt chứ? Thực sự vượt quan, ấy là tâm tính của bản thân phải đạt đến đề cao, có thể hoàn cảnh bên ngoài vẫn như vậy, người khác vẫn đối xử không tốt với mình, sự việc cũng không tiến triển theo chiều hướng tích cực, nhưng từ trong tâm tính của bản thân vẫn đạt đến đề cao, bất kể hoàn cảnh bên ngoài có như thế nào, bản thân luôn bảo trì tâm thái từ bi tường hòa, dùng từ bi và thiện niệm đối đãi với tất cả mọi người và sự việc xung quanh. Không còn cho rằng những người và sự việc xung quanh phát triển theo hướng có lợi cho bản thân thì mới vượt quan được.

Tôi nghĩ đến đồng tu đang trong nghiệp bệnh cũng vậy, có lẽ do quá nhấn mạnh thân thể khỏe mới là vượt quan. Trong khi giúp đỡ đồng tu mang nghiệp bệnh, đồng tu phát chính niệm cho đồng tu đang trong nghiệp bệnh cũng có thể quá nhấn mạnh rằng, thân thể đồng tu đang mang nghiệp bệnh phải khỏe thì mới là vượt quan.

Thực chất, đồng tu mang nghiệp bệnh mà chân chính vượt quan, cho dù trạng thái của thân thể bản thân ra sao, đều kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, trong tín ngưỡng của bản thân có sự thành kính vô tỉ, dùng hết khả năng làm những gì bản thân nên làm, buông bỏ chấp trước vào tình trạng trên thân thể của bản thân, thân thể khỏe hay không khỏe căn bản đều không để trong tâm. Dẫu đối diện với tử vong đều niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, đều ôm giữ tâm thành kính vô tỉ với Sư phụ. Những gì chúng ta có thể làm chính là giúp đồng tu bước ra khỏi sự ràng buộc trong tâm, giải khai cái khóa trong tâm, thay vì bị mắc kẹt trong những thứ cụ thể và nghiệp bệnh, từ đó tâm của đồng tu đạt đến thăng hoa, ấy là đã vượt quan rồi, còn về những thứ khác, đó không phải là điều mà đệ tử Đại Pháp chúng ta truy cầu.

Gia đình hạnh phúc, sự nghiệp mỹ mãn, thân thể khỏe mạnh, con cái thông minh hiếu thuận và sự thành công trong người thường, đây là những thứ người thường truy cầu, chúng ta không truy cầu, cũng không lấy đây làm tiêu chuẩn đánh giá một cá nhân tu tốt hay không tốt.

Sư phụ giảng:

“Chỉ có ở chỗ quần thể con người phức tạp đến thế, ở hoàn cảnh phức tạp nhất mới có thể tu lên cao công” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Những gì chúng ta làm hiện nay là tu xuất khỏi tầng con người, chứ không phải thay đổi người khác.

Xã hội nhân loại dường như rối ren phức tạp, loạn tượng xảy ra khắp nơi, kỳ thực là trong nghiệp lực luân báo mà hoàn trả nghiệp của bản thân thôi, bất kể giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp ra sao, họ đều có những khó khăn riêng phải đối mặt. Người tu luyện từ trong hoàn cảnh phức tạp này mà tu xuất lai, bước ra khỏi sình bùn mà không bị ô nhiễm. Hoàn cảnh bên ngoài phức tạp, nhưng tâm của bản thân ngày càng thanh khiết và thuần tịnh, ngày càng siêu thoát, tâm không bị động theo thế giới bên ngoài kia nữa.

Sư phụ giảng:

“Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

“Tu khứ danh lợi tình Viên mãn thượng thương khung
Từ bi khán thế giới
Phương tùng mê trung tỉnh” (Viên Mãn Công Thành, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Tu luyện vứt bỏ danh lợi tình
[Khi] viên mãn bèn lên trời xanh
Nhìn thế giới bằng tâm từ bi
Ngay trong cõi mê mà tỉnh giác” (Thành công viên mãn)

Khi tâm của bản thân thực sự từ trong người thường siêu thoát xuất lai, thì mọi thứ nơi người thường không thể can nhiễu bản thân, cũng không thể dẫn động bản thân được nữa, có thể lý giải được mọi thống khổ và khó khăn của người khác, cảm nhận một cách chân thành rằng tất cả chúng sinh đều khổ. Từ đó mới thật tâm muốn những điều tốt đẹp cho chúng sinh. Lúc đó sẽ nói chân tướng cho chúng sinh với tâm thái không phải vì viên mãn cá nhân, mà vì thực tâm hy vọng chúng sinh có thể bước qua đại kiếp, bước tới tương lai.

Vì tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không đúng mong từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/25/走向真正的超脱-423735.html

Đăng ngày 29-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share