Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2021] Ông Hác Nho Văn, một cư dân thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, hiện đang thụ án năm năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Hác, 68 tuổi, bị bắt vào ngày 17 tháng 6 năm 2019, sau khi bị nhân viên an ninh của siêu thị báo cảnh sát vì tiêu tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính để bàn, và điện thoại di động của ông.

Bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã sử dụng nhiều cách thức sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, trong đó có hình thức in thông điệp lên tiền giấy.

Tòa án quận Nhượng Hồ Lô đã kết án ông Hác năm năm tù. Ông đã bị chuyển từ trại tạm giam thành phố Đại Khánh đến Nhà tù Hô Lan hồi cuối năm 2020.

Ông Hác từng là kế toán viên và sau đó làm giám đốc của một ngân hàng. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996 và đã ngừng nhận hối lộ và những việc làm bất lương khác.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, cảnh sát đã tìm thấy ông Hác và ra lệnh cho ông phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bởi từ chối làm theo, ông đã bị giáng chức làm một nhân viên bình thường. Ngân hàng cũng giữ tiền lương của ông, nhưng sau đó đã khôi phục việc trả lương trước sự phản đối của ông.

Vào năm 2004, cảnh sát lục soát nhà ông Hác một lần nữa và tịch thu máy tính và các tài sản cá nhân khác của ông. Cũng trong năm đó, ông bị lãnh đạo ngân hàng “quản thúc tại gia” trong nhiều ngày. Trong thời gian quản thúc, có sáu người được giao nhiệm vụ giám sát ông và cố gắng tẩy não ông hàng ngày.

Trong chiến dịch “Gõ cửa” năm 2017, cảnh sát lại sách nhiễu ông lần nữa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/25/422514.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/2/191688.html

Đăng ngày 15-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share