Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2021] Tôi có nhiều cảm ngộ khi đọc bài viết “‘Lấy khổ làm vui’ là trạng thái tu luyện tốt nhất” trên Minh Huệ Net. Là một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi đã bước vào tu luyện Đại Pháp từ năm 1995, thời kỳ đầu đắc Pháp, tôi cảm nhận được sự mỹ hảo và thù thắng của Đại Pháp, tôi hạ quyết tâm nhất định học tốt Đại Pháp, theo Sư phụ trở về nhà, mặc dù có một thời gian tôi bị bức hại ở trại lao động cải tạo, nhưng tôi chưa bao giờ dao động niệm đầu tín Sư tín Pháp cũng như quyết tâm kiên định tu Đại Pháp của mình.

Nhưng vì ngộ tính không tốt, mấy năm gần đây, cơ thể xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, ví như xuất hiện đau chân, các mụn nhọt nhỏ ở bắp chân, khối u ở ngực phải và các hiện tượng khác. Khi tôi đau khổ nhất, Pháp của Sư phụ đả nhập vào trong não tôi:

“Viên mãn đắc Phật quả
Cật khổ đương thành lạc
Lao thân bất toán khổ
Tu tâm tối nan quá
Quan quan đô đắc sấm
Xứ xứ đô thị ma
Bách khổ nhất tề giáng
Khán kỳ như hà hoạt
Cật đắc thế thượng khổ
Xuất thế thị Phật Đà” (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Viên mãn đắc Phật quả
Lấy chịu khổ làm vui
Nhọc thân không tính khổ
Tu tâm khó qua nhất
Cửa nào cũng phải qua
Chỗ nào cũng là ma
Trăm khổ cùng giáng xuống
Xem sẽ sống ra sao
Nếm đủ khổ trên đời
Xuất thế là Phật Đà” (Khổ về tâm chí)

Ngoài ra, còn một giọng nói nói với tôi, những thứ xấu đó không phải trên cơ thể bản thân tôi. Điều này khiến tôi hiểu rằng những thứ xấu kia là do cựu thế lực dùng để tiến hành cái gọi là khảo nghiệm, để tôi đề cao tâm tính, đúng lúc ấy tôi nhớ đến Pháp mà Sư phụ giảng:

“Công tu hữu lộ tâm vi kính
Đại Pháp vô biên khổ tố chu” (Pháp Luân Đại Pháp, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Tu luyện có đường tâm là tắt
Đại Pháp vô biên khổ làm thuyền” (Pháp Luân Đại Pháp)

Từ đó khiến tôi có nhận thức cao hơn về chịu khổ.

Vì vậy, cho dù sau này cơ thể tôi có thống khổ thế nào, tôi cũng không bao giờ chú trọng nó. Đau đớn trên thân thể là biểu hiện của việc cựu thế lực ngăn cản tôi đi giảng chân tướng và đi cứu người, tuy nhiên tôi vẫn hạ quyết tâm kiên định đi giảng chân tướng, không thừa nhận an bài của cựu thế lực. Với niệm đầu đúng đắn này, chân cũng không đau nữa, các mụn nhọt nhỏ trên bắp chân cũng lành, khối u bên ngực phải cũng tiêu mất.

Do đó tôi thực sự ngộ rằng, lấy khổ làm vui, là biểu hiện của tín Sư tín Pháp, là vấn đề có thể chính tín với Đại Pháp hay không, chỉ cần tín Sư tín Pháp, tu trong Pháp, thì bất kỳ ma nạn nào cũng đều có thể vượt qua.

Một chút thể ngộ, nếu có chỗ nào không đúng hoặc không ở trong Pháp, mong đồng tu chỉ chính.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/11/对“以苦为乐”的一点体悟-423223.html

Đăng ngày 12-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share