Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 09-04-2021] Gần đây tôi cảm thấy sự việc về dự ngôn đã có ảnh hưởng hết sức to lớn đến chỉnh thể đệ tử Đại Pháp. Nếu như có rất nhiều đệ tử Đại Pháp chịu nhận ảnh hưởng của dự ngôn thì nó sẽ ảnh hưởng đến hướng đi tương lai. Vì vậy, mặc dù các đồng tu đã viết rất nhiều bài chia sẻ vô cùng tốt về phương diện này, nhưng tôi vẫn muốn viết lại một chút nhận thức của mình, cố gắng hết mức để không lưu lại hối tiếc trong tương lai.

Vì sao trong lịch sử lại có sự tồn tại của dự ngôn? Hơn nữa kết quả của nó rất chuẩn xác? Cá nhân tôi cho rằng, thông qua học Pháp chúng ta đều biết đây là văn hóa bán Thần do chúng Thần đặt định cho nhân loại, viết ra một kịch bản từ trước và nó đang biểu diễn trên đại vũ đài tại nhân gian; dự ngôn khá là xuyên thấu vở kịch, nó có thể giúp nhân loại cảm thấy sự tồn tại của Thần trong chốn u minh, từ đó có thể đắc Pháp trong tương lai; cho nên dự ngôn là chuẩn xác trước khi Sư phụ bắt đầu Chính Pháp.

Nhưng sau khi Sư phụ bắt đầu Chính Pháp, tình huống đã phát sinh biến hóa căn bản, không có một kịch bản nào của chúng Thần được chấp nhận, Sư phụ căn cứ tùy theo tình huống của Chính Pháp để điều chỉnh. Ngoại trừ Sư phụ ra, ai cũng không biết được sẽ xuất hiện việc gì ở bước tiếp theo.

Sư phụ giảng:

“Tương lai của vũ trụ chỗ mà các sinh mệnh tại các tầng khác nhau nhìn thấy thật ra là giả tượng không tồn tại; mỗi một ngày của nhân loại hiện nay đều vì nhu cầu của Đại Pháp mà an bài” (công năng là gì, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Liên quan đến dự ngôn, Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp không được chiểu theo bất kể dự ngôn nào mà thực hiện; chư vị là chiểu theo Đại Pháp mà làm! Chiểu theo những gì đệ tử Đại Pháp cần làm mà làm! Chư vị cũng không được chiểu theo những thứ khác mà thực hiện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Đệ tử Đại Pháp chỉ có thấu tỏ Pháp lý thì mới không bị can nhiễu.

Trong giảng Pháp, Sư phụ đã từng hai lần nhắc đến việc Thần Vận đi Đại Lục biểu diễn. Lúc nhắc đến lần thứ hai, Sư phụ giảng:

“Thần Vận nhất định sẽ đi Trung Quốc biểu diễn. (vỗ tay nhiệt liệt) Cái này cần xem hình thế Chính Pháp, vấn đề thời gian của toàn thể Chính Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Nếu như đệ tử Đại Pháp thực thi cho chính, có thể viên dung điều Sư phụ yêu cầu thì sẽ khiến sự việc chuyển sang phát triển chính diện, khiến cho càng nhiều chúng sinh được đắc cứu. Ngược lại, nếu chỉnh thể đệ tử Đại Pháp làm không tốt thì sẽ bị cựu thế lực nắm lấy đằng chuôi, khiến cho sự việc chuyển hướng sang phụ diện, một lượng lớn chúng sinh mất đi cơ hội được đắc độ.

Chỉnh thể đệ tử Đại Pháp cũng không nên chấp trước vào thời gian kết thúc, trạng thái không chấp trước đó sẽ là thế nào? Sư phụ giảng:

“Ngày mai viên mãn, hôm nay chư vị vẫn không biết, [ví như] chư vị còn nghĩ, rằng ‘tôi cần phải mở công ty’, vậy chư vị cứ làm thế; tuy nhiên hết thảy tôi đều giúp chư vị viên dung hết. Chư vị đừng nghĩ gì cả! Cần làm gì chư vị hãy làm nấy!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003)

Chúng ta có thể làm đến mức độ này hay không? Tôi phát hiện trong những đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi có người không tìm việc làm, khiến cho người thường không hiểu và hết sức phản cảm, từ đó hiểu nhầm Đại Pháp. Có lẽ chúng ta nên tìm xem có phải bản thân mình vẫn còn tâm chấp trước vào thời gian hay không? Có thể thực thi viên dung một chút ở các phương diện chẳng phải sẽ giúp người thường không sinh ra hiểu nhầm đối với Đại Pháp sao? Bởi vì nếu họ sinh ra hiểu nhầm đối với Đại Pháp thì nỗ lực của đệ tử Đại Pháp có lẽ ít nhiều bị lãng phí. Vì vậy, những việc nhỏ cá nhân quả thật không phải là vấn đề nhỏ, chính là xem bản thân chúng ta có coi trọng hay không.

Tôi muốn viết bài chia sẻ này vào tuần trước, nhưng khi cách nghĩ này vừa xuất ra thì lập tức gặp phải trở lực hết sức lớn – tuy tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trước năm 1999, nhưng tu luyện cá nhân không tinh tấn, có lẽ cựu thế lực cho rằng tôi không phù hợp viết ra chia sẻ gì đó, cho nên chúng mới khiến tôi xuất hiện trở lực to lớn. Nhưng Sư phụ đã giảng:

“Lẽ nào một người phạm sai sót là sẽ không được góp ý người khác làm điều tốt nữa? Đó là lô-gíc gì vậy? Có bao nhiêu người suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Vì đã nhận thức được điểm này, cho nên mặc dù trở lực lớn đến mấy thì tôi cũng nhất định viết bài chia sẻ giao lưu cùng mọi người. Chỉnh thể chúng ta làm tốt mới là việc có ích cho trợ Sư Chính Pháp.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2021/4/9/423057.html

Đăng ngày 11-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share