Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 14-03-2021] Người thường không muốn chịu khổ, bởi vì bản thân mắc kẹt trong biển khổ, trong mê nên không nhìn thấy cảnh khổ của chính mình, nhưng cũng có ý thức hoặc vô thức tránh né hoặc kháng cự lại khổ nạn. Còn đạo lý của tu luyện thì tương phản với đạo lý của con người, không những phải có thể chịu khổ, mà còn phải có thể chịu khổ trong những cái khổ, từ đó đạt đến trạng thái tu luyện “lấy khổ làm vui” (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Pháp lý này được Sư phụ giảng rõ trong “Chuyển Pháp Luân”, từng điều đều là thiết luật của tân vũ trụ tương lai mà chúng sinh trong các tầng thứ, các cảnh giới nhất định phải tuân theo. Đó cũng là điều mà Chủ và Vương của tân vũ trụ dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ bất cứ lúc nào, vì đó là căn bản tạo thành vũ trụ mới và mở ra hoàn cảnh sinh tồn cho chúng sinh trong vũ trụ mới này. Vì vậy chúng ta trong tu luyện, đặc biệt là trong tu luyện Chính Pháp, phải từ trong 100% thực tiễn mà chứng thực Đại Pháp, mới có thể đạt đến mục đích đồng hóa Đại Pháp. Nếu không đồng hóa với Đại Pháp thì chỉ có thể là một nguyện vọng tốt đẹp của người tu luyện mà thôi.

Ví như: chỉ khi đạt đến cảnh giới “lấy khổ làm vui” thì bản thân mới có thể cảm ngộ được “lấy khổ làm vui” thật sự là như thế nào, mới có thể từ trong ma nạn, trong khổ nạn mà tự nhiên bảo trì được trạng thái tu luyện vui vẻ. Điều này tuyệt không phải là cưỡng ép. Chỉ khi nhân tâm bị tình vướng víu mới cảm thấy thống khổ. Sau khi xả tận tất cả nhân tâm, thì thay thế vào đó là từ bi, là thể hiện năng lượng cự đại của Chính Thần.

Sư phụ khai thị:

“Công tu hữu lộ tâm vi kính
Đại Pháp vô biên khổ tố chu”

Tạm dịch:

“Tu luyện có đường tâm là tắt
Đại Pháp vô biên khổ làm thuyền”(Pháp Luân Đại Pháp, Hồng Ngâm)

Từ bài thơ “Pháp Luân Đại Pháp”, tôi hiểu “tu luyện” và “chịu khổ” là hai yếu tố trong tu luyện Đại Pháp. “Chịu khổ” đồng hành với mỗi bước trong tu luyện, trực tiếp cho đến ngày viên mãn.

Nhìn từ bề mặt, chịu khổ có thể tiêu nghiệp và hoàn trả nợ nghiệp. Tiến thêm một tầng nữa, từ trong chịu khổ, trong ma nạn, và trong khi nhân tâm bị chạm đến thì chúng ta hướng nội tìm, cũng dễ dàng nhìn rõ được nhân tâm và chấp trước của bản thân, từ đó đề cao tâm tính.

Sư phụ giảng:

“Có Thần đã chịu tất cả khổ từ đầu đến cuối trong tầng vũ trụ ấy của họ, từ đó muốn có được uy đức lớn nhường ấy, hoàn thành việc đắc cứu.” (Giảng Pháp tại Hội giao lưu Quốc tế tại Bắc Kinh [1996], Giảng Pháp tại các nơi I)

Tôi lý giải rằng, chịu khổ có thể kiến lập uy đức, khi có uy đức lớn thì chúng ta có thể bảo đảm được việc cứu nhiều người hơn.

Con đường tu luyện Đại Pháp tuy rất hẹp rất hẹp, nhưng trong tu luyện trụ vững “lấy khổ làm vui”, thì con đường này sẽ vô cùng thênh thang tươi sáng, vô cùng vững chắc.

Đây là thể ngộ tu luyện cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, mong từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/14/“以苦为乐”才是最好的修炼状态-421982.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/3/16/191426.html

Đăng ngày 19-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share