Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 07-02-2021] Trong một thời gian dài, tôi đã không thể tập trung khi học Pháp. Chỉ khi học Pháp trực tuyến với các đồng tu, tôi mới có thể tập trung. Khi không có các học viên khác học cùng, tôi lại không thể tập trung. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã vài lần mơ thấy mình đang gian lận trong một kỳ thi. Tôi không nhận ra những giấc mơ đó có ý nghĩa gì. Vì vậy, tôi tiếp tục học Pháp bất kể có thể tập trung hay không.

Sau đó, mắt của tôi bắt đầu cảm thấy rất khô và tầm nhìn ngày càng mờ đi. Sau đó tôi bắt đầu nhìn không rõ sau khi đọc Pháp, đặc biệt khi không tu tốt. Thị lực của tôi trở nên tồi tệ hơn. Đôi khi mắt tôi thậm chí còn bị đau khi tôi đọc Pháp. Tôi cảm thấy đau khổ, nhưng tôi vẫn kiên định tín tâm của mình đối với Đại Pháp. Ngay cả khi bị mù, tôi sẽ vẫn học Pháp, vì sinh mệnh của tôi là vì Pháp. Đó là ý nghĩa sinh mệnh của tôi.

Tôi quyết định phát chính niệm thường xuyên hơn. Sau đó, tôi phát chính niệm bất cứ khi nào có cơ hội, ngay cả khi đang đi bộ trên đường phố.

Khi trở về nhà học Pháp, tôi có thể nhanh chóng tập trung và nhập tâm. Tôi nhận ra rằng việc phát chính niệm thực sự có tác dụng.

Sau đó, tôi quyết định phát chính niệm thêm một giờ đồng hồ liên tục mỗi ngày. Gần được một giờ đồng hồ, tôi cảm thấy muốn bỏ cuộc, nhưng sau đó tôi vẫn kiên trì và hoàn thành toàn bộ thời gian phát chính niệm. Tôi cảm thấy ngày càng có năng lượng hơn khi phát chính niệm trong thời gian dài.

Bây giờ khi học Pháp, tâm tôi có thể tĩnh lại, và tôi có thể tập trung được tốt hơn. Trong khi đó, mắt tôi không bị đau nữa, và tôi có thể nhìn được rõ ngay cả sau khi đọc trong thời gian dài.

Tôi cũng tự tin hơn trong tu luyện. Tôi thực sự đã trải nghiệm rằng tất cả những gì Sư phụ yêu cầu chúng ta làm đều là Pháp bảo cho chúng ta, chúng ta phải tận dụng thật tốt. Viết ra bài viết này, tôi hy vọng các đồng tu có thể coi trọng phát chính niệm, vì phát chính niệm thực sự có tác dụng.


Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/7/419641.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/20/191028.html

Đăng ngày 18-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share