Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục 

[MINH HUỆ 06-12-2020] Chúng tôi thông qua giao lưu chia sẻ nhắm thẳng vào bầu cử Mỹ, mọi người ý thức được tính cấp bách và trọng yếu của phát chính niệm lần này (ủng hộ ông Trump). Với tiền đề làm tốt ba việc, tối đến phát chính niệm tập thể từ 8 giờ đến 9 giờ, những thời gian khác thay phiên nhau gia tăng lực độ phát chính niệm trong 24 giờ đồng hồ, tận dụng tất cả các thời gian trống phát chính niệm với thời gian dài.

Các bạn đồng tu, mỗi người chúng ta đắm chìm trong Phật quang của Đại Pháp nhiều năm như vậy, đã đến lúc Sư tôn dùng đến chúng ta, cũng là Sư tôn ban cho chúng ta cơ hội, chẳng lẽ chúng ta không phá vỡ sự trói buộc của con người mà trợ Sư chính Pháp sao? Phát chính niệm cho ông Trump cũng là đang dựng lập uy đức của bản thân mình. Các bạn đồng tu, hãy coi trọng việc phát chính niệm. Tuy đoạn thời gian này rất ngắn nhưng nó là kiến chứng của lịch sử, cũng lại là một lần khảo nghiệm rèn luyện chúng ta trên con đường viên mãn, trận đại chiến Thần-ma không còn nhiều thời gian nữa. Mỗi lần cơ hội qua đi đều sẽ không có lại nữa, trong quá trình này cũng là quá trình giúp chúng ta triển hiện Thần tích, cũng là giúp chúng ta phá vỡ sự trói buộc của bản thân, thật sự là lúc phải Thần lên mới được.

Nhân loại đang trải qua sinh tử ly biệt, mỗi lần can nhiễu của thế lực cộng sản là đệ tử Đại Pháp chúng ta chính niệm không đủ, sức mạnh không đủ, mới để cho tà ác có cơ hội lợi dụng. Nếu như mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều có thể coi trọng tính trọng yếu của việc phát chính niệm lần này thì bọn chúng còn đất diễn sao? Bọn chúng là những thứ vật chất bại hoại của nhân loại, là những sinh mệnh mà Chính Pháp đào thải. Mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều là một lạp tử trong Đại Pháp, là một bộ phận của chỉnh thể.

Hết thảy mọi việc phát sinh đều có mối tương quan đến mỗi người chúng ta, trong chỉnh thể có một lạp tử không phát huy tác dụng thì sẽ làm tiêu giảm lực lượng của chỉnh thể. Không được xem thường bản thân, bạn thật sự rất quan trọng đối với chỉnh thể, hãy theo kịp tiến trình Chính Pháp, không được giải đãi. Nếu như mỗi đệ tử Đại Pháp biết trân quý từng giây từng phút trong đoạn thời gian cuối cùng thì sử dụng phần Thần của chúng ta để triển hiện thần thông, gia tăng lực độ phát chính niệm, cũng là thời khắc vứt bỏ tâm an dật. Khi mỗi đệ tử Đại Pháp nhận trách nhiệm phát chính niệm vào một mốc thời gian nào đó thì bạn đã đưa ra thệ ước, cho nên nhất định phải bảo đảm phát chính niệm cường đại vào thời gian đó.

Hãy để chúng ta Thần lên, xem bản thân mình như là Giác Giả chân chính, sử dụng thần thông Sư phụ ban cho để phát ra chính niệm cường đại, triệt để giải thể tất cả những nhân tố tà ác, tà linh ác đảng cộng sản, hồng ma lạn quỷ đang ngăn trở ông Trump thắng cử nhiệm kỳ tiếp theo.


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/6/發正念-滅紅魔-416056.html

Đăng ngày 07-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share