Bài viết của một học viên người Mỹ

[MINH HUỆ 19-11-2020] Tôi muốn chia sẻ những hiểu biết của mình về tình hình bầu cử của Hoa Kỳ hiện nay.

Khi tôi phát chính niệm, tôi đã sử dụng hướng dẫn từ bài “Thông báo: Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu” của Ban Biên tập Minh Huệ được công bố vào năm 2005 để chỉ đạo ý định của mình:

“Sau khi thanh lý tư tưởng của bản thân và trước khi niệm khẩu quyết thì nên nghĩ gì?

Theo lệ phát chính niệm đồng bộ toàn cầu, sau khi thanh lý bản thân xong, vào đầu mỗi khung giờ, mỗi lần tối thiểu 5 phút, tất cả các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới đều suy nghĩ trong tư tưởng như sau:

(1) thanh trừ hết thảy tà ác đang phá hoại Đại Pháp, giải thể tất cả hắc thủ lạn quỷ, thanh trừ tà linh cộng sản và hết thảy nhân tố tà ác ở không gian khác của ác đảng Trung Cộng, “vô sở bất bao, vô sở di lậu” (không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót);

Đối với tôi, hiện nay khi tôi phát chính niệm, tôi đã thêm vào ý niệm giải thể tà linh cộng sản đang cố gắng ngăn Tổng thống Trump tái đắc cử. Tôi dùng lời giảng của Sư phụ trong bài “Lý Tính” để chỉ dẫn cho mình:

“Trung Cộng đang giãy chết, vì để hại người mà đảo loạn xã hội. Các đệ tử Đại Pháp không được dao động theo các loạn tượng đó, [hãy] giữ vững căn bản, thì mới có thể nhìn rõ loạn tượng ấy.”

Tôi tin rằng điều then chốt đối với các học viên là thanh trừ tà linh cộng sản ở các không gian khác. Mặc dù tôi ủng hộ ông Trump ở mức độ bề mặt, nhưng lý trí tôi luôn rõ ràng rằng tôi không dựa dẫm hay đặt niềm tin vào ông ấy; là học viên, chúng ta nên có niềm tin vào Sư phụ chứ không phải vào một người thường. Nhưng chúng ta vẫn nên ghi nhớ bài viết mới đây của Ban Biên tập Minh Huệ “Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm”.

“Làm người tu luyện, chúng ta tuy không tham dự chính trị của người thường, nhưng chúng ta phải biết rõ chính-tà thiện-ác, phân rõ tốt-xấu, hiểu được rằng chúng ta cần ủng hộ ai (ông Donald Trump).”

Tôi cảm thấy không bắt buộc phải xuống đường vẫy cờ của ông Trump hoặc quyên góp cho quỹ bảo vệ pháp lý của ông ấy, nhưng tôi không chỉ trích các học viên đã làm như vậy; chúng ta nên đo lường các hành vi của mình trong thế gian theo sự hiểu biết của chúng ta về Pháp, và tất cả chúng ta đều có các mức độ hiểu biết khác nhau.

Tôi cho rằng trách nhiệm của chúng ta vào lúc này là loại bỏ các yếu tố cản trở sự an bài của Sư phụ trong các không gian khác. Như bài viết của Ban Biên tập Minh Huệ nêu rõ, “Ông Donald Trump là người mà Thần chọn, để trở về truyền thống, để giải thể Trung Cộng.“

Tôi nhận thấy các học viên có nhiều quan điểm khác nhau về ông Trump, về việc ông ấy tốt hay xấu và đáng được ủng hộ hay không, nhưng tôi tin rằng việc ghi nhớ đoạn Pháp dưới đây là điều quan trọng:

“Chẳng phải tôi giảng rằng tại tam giới mà xét vấn đề đều là ‘phản [đảo]’ sao? Điều nhân loại cho là không tốt, nhiều khi là tốt. Điều nhân loại cho là tốt, rất nhiều khi đều là không tốt; cái ‘Lý’ của thế gian chẳng phải là phản lại hay sao?”(Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [2006])

Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể buông bỏ quan niệm người thường, hướng nội và suy nghĩ về cách chúng ta có thể viên dung những gì Sư phụ muốn: để ông Trump tái đắc cử và theo đó Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ giải thể, và có lẽ là mở đầu cho Pháp Chính Nhân Gian. Chúng ta cần thức tỉnh và nghiêm túc suy nghĩ về sự hướng dẫn gần đây của Minh Huệ, của Sư phụ, và không đứng về phía đối lập.

“Là sinh mệnh của cựu vũ trụ, bao gồm hết thảy các nhân tố sinh mệnh, thì trong sự kiện Chính Pháp này, trong sự tuyển trạch của tôi, thì tất cả các sinh mệnh đều chiểu theo điều tôi tuyển trạch mà viên dung nó, chọn ra biện pháp tốt nhất của chư vị, không phải là để biến đổi những gì mà tôi muốn, mà là chiểu theo [lời] mà tôi nói để rồi viên dung nó; đấy là Thiện niệm to lớn nhất của các sinh mệnh trong vũ trụ.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không đúng trong thể ngộ của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/19/415286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/21/188359.html

Đăng ngày 24-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share