Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2021] Sư phụ giảng:

“Còn thân thể này, sau khi trải qua chuyển hoá, thì ở nơi người thường [nó] giống với [thân thể] người thường; người thường nhìn không ra [chỗ khác biệt]; nó còn có thể đi xuyên qua các không gian.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã trải nghiệm rằng với chính niệm và chính hành, các học viên có thể cứu người mà không bị can nhiễu.

Một số học viên đã chia sẻ cách họ có thể vượt qua kiểm tra an ninh bằng tín tâm mạnh mẽ vào Sư phụ và Đại Pháp. Họ sẽ xuất một niệm: “Ta là đệ tử Đại Pháp, ta có Sư phụ bảo hộ. Sư phụ, xin bảo hộ con khỏi bị nhìn thấy.” Các cảnh sát sau đó sẽ đi ngang qua họ như thể họ là vô hình.

Khi cảnh sát sách nhiễu các học viên tại nhà, một số học viên sẽ đặt sách Đại Pháp và tài liệu thông tin trước ảnh chân dung của Sư phụ – vì nó là nơi an toàn nhất – và xin Sư phụ bảo hộ. Các cảnh sát không thể tìm được bất cứ thứ gì trong phòng có chân dung của Sư phụ. Các học viên có thể tránh được những tổn thất lớn đồng thời bảo vệ các cảnh sát khỏi tạo nghiệp.

Khi mới bắt đầu tu luyện Đại Pháp, một học viên từng nói với tôi: “Hãy phát chính niệm khi bạn đang tặng tài liệu chân tướng để không cho phép những người dọn vệ sinh ném tài liệu đi, cản trở nỗ lực cứu người của chúng ta.”

Tôi nhớ lời của các học viên và phát chính niệm bất cứ khi nào đi tặng tài liệu. Nó rất hiệu quả.

Trong thời gian bị phong tỏa do dịch bệnh, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi rằng việc phong tỏa là dành cho người thường chứ không phải các học viên Đại Pháp. Tôi đã phát chính niệm để không bị bảo vệ nhìn thấy và kết quả là họ không thể nhìn thấy tôi. Tôi đã có thể đến và đi lại tự do nhiều lần. Nhưng khi tôi không phát chính niệm, bảo vệ sẽ yêu cầu tôi đăng ký và xác minh mã công dân của tôi.

Vào hai lần khác khi các học viên dán áp phích thông tin về Đại Pháp, họ nhận ra camera trên đường đang hướng về phía họ. Một học viên nói: “Không sao, các học viên đang tu Phật Pháp, camera không thể ghi hình chúng ta. Hãy lập một lá chắn an toàn lên camera để nó không thể chụp ảnh của chúng ta khi chúng ta đang cứu người.” Kết quả là, mọi chuyện đều suôn sẻ.

Sư phụ giảng:

“[Đối với] phần con đường còn lại, hãy dùng chính niệm chính hành của chư Thần mà viên mãn đại nguyện từ tiền sử của chư vị!

Lộ mạn mạn dĩ tận,
Vụ mê mê tiệm tản;
Chính niệm hiển Thần uy,
Hồi thiên bất thị phán.”
(Lời Sư phụ chúc mừng năm mới, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Diễn nghĩa thơ:

“Con đường dần dần kết thúc,
Sương mê mờ [cũng] dần dần tản đi;
Chính niệm hiển lộ ra uy [đức] của Thần,
Không [còn phải] trông ngóng về trời nữa”

Miễn là các học viên tín Sư tín Pháp, và phát chính niệm, đều sẽ được Sư tôn gia trì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/6/418146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/2/190211.html

Đăng ngày 07-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share