Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2021] Các học viên Đại Pháp có trách nhiệm trợ giúp Sư phụ Lý giảng chân tướng để thức tỉnh lương tâm của chúng sinh bằng nhiều cách khác nhau. Nhóm học Pháp của chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này một cách chi tiết.

Khi gần đến Tết Nguyên đán Trung Quốc, các học viên rất bận sản xuất và phát tài liệu có in chữ Hán cầu may để nhiều người hơn nữa biết về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Điều quan trọng là các học viên phải giữ chính niệm và tâm thuần tịnh khi làm những tài liệu này.

Một học viên đi chợ, nhìn thấy một số tờ rơi bị vứt đi và đã nhặt chúng lên. Ở nhà, cô ấy nhận thấy chúng được làm ra kém như thế nào, tất cả chúng tôi đều đồng ý với ý kiến của cô ấy.

Để có thể nhanh chóng sản xuất và phát nhiều tài liệu hơn, một số học viên đã mua những câu đối được làm sẵn với những thông điệp may mắn được viết trên đó và sau đó đóng các cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” lên trên.

Họ không sử dụng mẫu do trang Minh Huệ cung cấp, với lý do có quá nhiều rắc rối và mất thời gian. Họ cho rằng mình có thể sản xuất nhiều hơn trong thời gian ít hơn bằng cách sử dụng phương pháp riêng của mình và mọi người sẽ dễ chấp nhận hơn.

Sư phụ đã giảng:

“Hiện nay những người ở Trung Quốc làm kinh doanh thích làm ăn chộp giật, hàng tới là mau chóng đẩy đi ngay; kiếm được ngần nào là được ngần ấy; không giảng danh dự; không giảng uy tín, không giảng phẩm chất. Cuối cùng thì sao? Họ không được gì cả. Chúng ta không thể làm như thế; chúng ta cần phải bảo đảm chất lượng và danh dự của chúng ta ở xã hội này; điều ấy đối với việc cứu độ chúng sinh từ nay về sau mà xét là có chỗ tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])

Cách nào tốt hơn để sản xuất tờ rơi? Tôi tin rằng chúng ta sẽ biết phải làm gì nếu chúng ta ghi nhớ Pháp của Sư phụ.

Mẫu do các học viên làm và đăng tải trên trang web Minh Huệ không chỉ đầy màu sắc mà còn chứa đựng hàm nghĩa sâu sắc bên trong và năng lượng thuần chính. Nhưng một số học viên đã trộn lẫn quan niệm người thường, sở thích cá nhân và các chấp trước khác của họ vào quá trình này. Những chấp trước này lại không ảnh hưởng đến mục tiêu của chúng ta là thức tỉnh tâm của chúng sinh hay sao?

Việc các học viên mong muốn thức tỉnh tâm của người thường là điều dễ hiểu, nhưng chúng ta đã không xét đến các tiêu chuẩn do Sư phụ đặt ra sao? Một khi chúng ta ghi nhớ điều đó, chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra cách để thực hiện mọi việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/20/-418240.html

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/4/190261.html

Đăng ngày 17-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share