Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 07-03-2021] Khi học Pháp cần có tâm cung kính, chỉ có chân chính bảo trì tâm thái khiêm nhường hạ mình xuống mới có thể nhìn thấy nội hàm của Pháp, mọi người đều có thể hiểu và tiếp thu điểm này. Nhưng có lẽ rất ít người nghĩ rằng khi luyện công chúng ta cũng nên làm như vậy, có người rất dụng tâm học Pháp, nhưng lại không mấy chú trọng luyện công.

Chúng ta bắt đầu từ người thường, thân thể không ngừng được tịnh hóa, năm bài công pháp là phương tiện bổ trợ trong tu luyện, nhưng đồng thời uy lực vô tỷ, và gắn liền với Pháp, cũng có thể nói là một phần của Pháp.

Sư phụ giảng:

“chư vị muốn tu cao bao nhiêu, thì Pháp này lớn bấy nhiêu. Pháp này quá rộng lớn.” (Giảng Pháp tại San Francisco, Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

Đây không chỉ đơn giản nói đến nội hàm vô tận của Pháp, mà có thể chỉ đạo chúng ta tu lên trên, đồng thời chỉ rõ cho dù muốn tu cao bao nhiêu, thì cơ chế và khí cơ bao hàm trong công pháp đều có thể khiến chúng ta tiến đến tầng cao đó, bởi vì công pháp cũng là thể hiện trí huệ của Sáng Thế Chủ. Nếu không tinh tấn ở phương diện luyện công này, có thể khiến thân thể chúng ta chuyển hóa chậm, công lực tu xuất ra thấp, uy lực của công năng biến lớn biến nhỏ, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả làm ba việc.

Khiêm nhường luyện công có thể biểu hiện ra là kiên trì mỗi ngày, động tác chuẩn xác, nghiêm khắc chiểu theo khẩu lệnh mà chuyển động, tuân thủ theo yêu cầu hoãn, mạn, viên, không nhanh không chậm, trong tâm phải vạn phần trân quý. Chúng ta đã tu luyện nhiều lần trong lịch sử rồi, nhưng công pháp tu đều nhỏ. Có thể tưởng tượng rằng, nếu trong người thường, phải tốn rất nhiều công sức để có được một thứ gì đó và cuối cùng cũng có được, chúng ta sẽ đối đãi với nó như thế nào? Vậy, qua đời đời kiếp kiếp chịu vô số khổ mới đắc được năm bộ công pháp này, chúng ta vì lý do gì không cung kính và khiêm nhường nhỉ?

Một số đồng tu trong thời gian bị giam giữ phi pháp đã dùng sinh mệnh bản thân để khai sáng hoàn cảnh luyện công, họ biết trân quý công pháp, chúng ta vì lý do gì lại không trân quý?

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/7/用谦卑的态度炼功-421687.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/3/10/191329.html

Đăng ngày 14-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share