Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 06-03-2021] Nghe nói rằng bài viết này gây ra không ít tranh luận trong đồng tu, tuy nhiên tôi chú ý đến ba vấn đề mà vị đồng tu này chỉ ra:

I. Sư phụ muốn cứu một nửa số người ở Trung Quốc, nhưng hiện nay chúng ta còn cách quá xa mới đạt đến yêu cầu của Sư phụ;

II. Hơn một nửa số lượng đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục vẫn chưa bước ra;

III. Cảnh giới tu luyện của chỉnh thể đệ tử Đại Pháp vẫn chưa đạt đến yêu cầu của Sư phụ, chưa đạt đến tiêu chuẩn của tân vũ trụ.

Cá nhân tôi cho rằng, ba vấn đề này thực sự có thể phản ánh ra tình huống hiện nay của chỉnh thể chúng ta, vấn đề trọng đại này đáng để tất cả chúng ta nghiêm túc suy xét.

Sự tu luyện của các đệ tử Đại Pháp, những người đảm nhận sứ mệnh to lớn cứu độ chúng sinh, điều này có liên hệ đến sinh mệnh của rất nhiều chúng sinh! Sư phụ đã mang Đại Pháp của vũ trụ này cấp cho chúng ta, chính là muốn chúng ta đồng hóa với Pháp, phù hợp với yêu cầu của tân vũ trụ. Vì vậy, học Pháp tốt, loại bỏ chấp trước, nhanh chóng đề cao lên, mới có thể cứu độ chúng sinh nhiều hơn, mới là đại sự gấp gáp trước mắt chúng ta.

Vì vấn đề học Pháp là vấn đề then chốt ngăn cản chúng ta đề cao tâm tính và thoát ra khỏi sự kiểm soát của cựu thế lực, tôi tìm thấy một số vấn đề tồn tại ở bản thân trong việc học Pháp:

1. Không thể tĩnh tâm học Pháp, bắt đầu từ phong trào chống luật dẫn độ ở Hồng Kông vào năm ngoái vẫn đang tiếp diễn cho đến nay, cùng với tin tức bầu cử Mỹ, khiến tâm tôi suốt ngày dao động lên xuống thuận theo biến hóa của hình thế trên thế gian, đồng thời chiếm cứ không ít thời gian của tôi. Chỉ có tĩnh tâm lại mới có thể học Pháp nhập tâm, những vật chất tạp loạn ở thế gian tràn ngập khắp trường không gian của tôi, can nhiễu lực chú ý của tôi, thì làm sao có thể nhìn thấy được nội hàm của Pháp?

2. Chấp trước khiến tôi sa vào tự ngã mạnh mẽ, khiến tôi học Pháp không chuyên sâu, chỉ hài lòng với việc nhìn thấy ý nghĩa bề mặt của Pháp, vì luôn nghĩ rằng mình đúng, nên không thể lấy Pháp đối chiếu với vật chất bại hoại trong trường không gian của bản thân, từ đó loại bỏ nó, kết quả tâm tính bản thân chỉ quanh quẩn trong một tầng thứ suốt thời gian dài, không cách nào nhanh chóng đề cao lên được.

3. Tâm lười biếng, không đặt công phu suy nghĩ thấu đáo và nỗ lực thể ngộ nội hàm thâm sâu ẩn chứa đằng sau Pháp.

4. Có thể rất dễ dàng nhìn thấy tâm chấp trước của người khác, rồi cho rằng mình tu vẫn tốt lắm, đây là cách nghĩ tự lừa mình dối người.

5. Dừng lại ở thực tế, tôi biết mình không tốt nhưng không đề ra cụ thể lỗi lầm của bản thân để tu sửa, thì đây không phải là chân tu.

Sau khi tìm ra được những vấn đề này, tôi quyết tâm lập tức sửa đổi, không chấp trước vào những thế sự hỗn loạn nữa, dùng lượng lớn thời gian để học Pháp nhiều hơn, suy nghĩ Pháp lý nhiều hơn. Chú ý dùng Pháp lý đối chiếu từng ý từng niệm của bản thân. Tôi tin rằng chỉ khi tôi thay đổi mới có thể khiến người thân xung quanh tôi thay đổi, mới có thể cứu độ càng nhiều chúng sinh hơn nữa.

Đối với dự ngôn được đề cập trong bài viết, đó chỉ là điều mà người tu luyện nhìn thấy trong tầng thứ tu luyện cá nhân, chúng ta không cần chấp trước vào.

Sư phụ từng giảng:

“Vừa hay tôi làm việc này thì ai cũng không thể thấy được tương lai. Trước khi tôi còn chưa làm thì căn bản là không có tương lai.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Sư phụ căn cứ theo nhu cầu của Chính Pháp mà an bài, tôi ngộ ra rằng một trong những nhân tố quan trọng ấy chính là sự đề cao chỉnh thể của đệ tử Đại Pháp. Chỉ cần chúng ta nắm chắc Pháp bảo hướng nội tu, thì bất kể chuyện gì cũng đều là cơ hội để chúng ta đề cao.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/6/读《对正法结束时间的思考及预言》后的一点想法-421630.html

Đăng ngày 08-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share