Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 06-03-2021] Trong nửa phần sau chương trình Shen Yun năm nay có tiết mục gọi là “Áo tàng hình”. Tiết mục này kể câu chuyện về Thôi Sinh, một người sống vào thời Đường. Cậu ấy được vị Sư phụ bên Đạo gia để mắt đến. Sư phụ hóa thành tiên hạc ngậm kiếm trong miệng dẫn cậu thanh niên đi vào trong núi. Cậu ấy đã trở thành đệ tử chân truyền của vị Sư phụ này. Sau khi đắc Đạo, Sư phụ lệnh cho cậu ấy xuống núi trả kiếm, hoàn thành tâm nguyện. Trước khi xuống núi, Sư phụ ban cho cậu ấy hai bảo vật: lệnh bài và áo tàng hình. Sau khi Thôi Sinh trả kiếm xong, cậu khoác áo tàng hình dạo chơi cung đình và bị thuật sĩ bên cạnh hoàng đế phát hiện nên đã chiêu mời họa sát thân. Vậy cậu ấy đã thoát thân như thế nào?

Cậu ấy dựa vào chiếc lệnh bài Sư phụ ban cho. Lệnh bài nói rõ thân phận của cậu ấy là đệ tử của vị Sư phụ ở cao tầng, phụng mệnh Sư phụ xuống núi hành sự. Vì vậy, hoàng đế không thể chiếu theo pháp luật ở chốn nhân gian tầng thấp để trị tội cậu ấy.

Vậy thì đệ tử Đại Pháp chúng ta có thân phận gì?

Ca từ trong Shen Yun viết rằng: “Ngài bảo chúng tôi phụng mệnh truyền chân tướng, Ngài bảo chúng tôi hồng truyền Đại Pháp.”, “Chúng tôi cứu người dưới danh của Ngài, Ngài bảo chúng tôi đánh thức con người trở về thiên đình”. Thân phận của chúng ta hôm nay chính là “Sứ giả của Sáng Thế Chủ”. Trên thân chúng ta mang theo ký hiệu của Pháp Luân Đại Pháp là Pháp Luân. Đồng thời, chúng ta còn có Pháp thân Sư phụ và chư Thần hộ Pháp bảo hộ.

Lúc gặp can nhiễu và nguy hiểm, trước tiên chúng ta có thể nhớ tới thân phận của mình là điều rất quan trọng. Sư phụ giảng:

“Tôi không phải người bình thường, tôi là người luyện công; các vị chớ đối xử với tôi như thế; tôi là [người] tu Pháp Luân Đại Pháp“ (Chuyển Pháp Luân)

“’Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Trừ phi bản thân chúng ta quên mất thân phận của mình mà thừa nhận thì sẽ chiêu mời bức hại và can nhiễu.

Vì sao Thôi Sinh chiêu mời nguy hiểm? Ngoại trừ đi trả kiếm, Thôi Sinh còn làm hai việc khác là giúp cô gái nhỏ giành lại kẹo hồ lô và mượn áo tàng hình dạo chơi nơi cung cấm, hơn nữa cậu ấy còn uống một chút gì đó. Những việc này đều không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện. Ai giành kẹo hồ lô của ai cũng vậy, ai đánh ai, ai đá ai cũng vậy, mọi chuyện thị phi nơi thế gian đều có tiền duyên và hậu quả, đều có lý nơi thế gian con người chế ước và có Thần đang quản. Cảnh sát quản người xấu, người tu luyện chỉ quản phụng mệnh Sư phụ hành sự. Chúng ta hôm nay “là người mà thân [thể] trong thế tục nhưng [tâm] niệm ngoài [thế tục]” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Mahattan năm 2005). Tâm hiếu sự và hiếu kỳ đã khiến Thôi Sinh chiêu mời phiền phức. Rất nhiều ma nạn trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta đều do nhân tâm chiêu mời đến. Vậy thì chúng ta giải quyết thế nào? Sư phụ đã giảng rõ ràng cho chúng ta:

“Liễu khước nhân tâm ác tự bại.” (Biệt ai, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

“Dứt được nhân tâm ác tự bại”

Có thể nói như sau:

Phụng mệnh nhập thế gian Thân ẩn nhân bất kiến Tâm tại nội bất an
Tất hữu hành vi kiến
Nhân tâm nhược bất khứ
Hồng trần xứ xứ hiểm
Xả kiếm xả vọng niệm
Tùy sư xuất cửu thiên

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2021/3/6/421686.html

Đăng ngày 08-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share