Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2020] Bà Đinh là một phụ nữ lớn tuổi sống ở vùng nông thôn Trung Quốc. Người dân trong làng của bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Bà muốn tu luyện Đại Pháp, vì vậy bà đã xin được một cuốn Chuyển Pháp Luân từ học viên. Tuy nhiên, bất kể cố gắng như thế nào, bà cũng không thể đọc được một chữ nào vì bà không biết chữ.

Bà rất lo lắng nhưng lo lắng không giúp ích được gì. Cuối cùng, bà ôm cuốn sách trong tay, quỳ dưới sân và khóc nức nở cả buổi chiều.

Thật ngạc nhiên, ngày hôm sau khi bà Đinh mở cuốn sách, bà đã có thể đọc được tất cả các chữ.

Cách mà bà đọc Tuần báo Minh Huệ cũng rất thần kỳ. Khi Tuần báo Minh Huệ được xuất bản, bà Đinh đã không thể đọc được vì bà chỉ có thể nhận ra một vài chữ. Bà nghĩ mình sẽ cải thiện kỹ năng đọc của mình bằng cách chép tay sách Chuyển Pháp Luân. Mặc dù bà chưa bao giờ sử dụng bút trước đây, nhưng bà vẫn bắt đầu nhiệm vụ rất khó khăn này.

Bà không biết làm thế nào để viết đúng các nét để tạo thành chữ Hán. Ví dụ, các nét ngang được viết từ trái sang phải; nhưng bà Đinh lại viết từ phải sang trái. Bà đang vẽ mỗi chữ trong sách Chuyển Pháp Luân theo nghĩa đen, hơn là viết theo cách thông thường.

Nỗ lực và quyết tâm to lớn của bà Đinh trong việc chép sách Chuyển Pháp Luân thật thần kỳ. Sau khi chép xong cuốn sách, bà đã có thể đọc được Tuần báo Minh Huệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/30/415663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/28/190137.html

Đăng ngày 05-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share