Bài viết bởi một học viên ở Đài Đông

[MINH HUỆ 31-01-2011] Hội đồng Quận Bình Đông đã thông qua một dự luật tạm thời vào ngày 28 tháng 01 năm 2011: “… kêu gọi chính phủ trung ương từ chối cho phép nhập cảnh đối với những người vi phạm nhân quyền; Những thành phố tôn trọng nhân quyền không mời, chào đón, hay chấp nhận những người vi phạm nhân quyền.” Sau cuộc bỏ phiếu, người dân từ mọi tầng lớp xã hội ở Quận Đài Đông đã bày tỏ sự ủng hộ của họ, và chính quyền Quận Đài Đông đã viết thư cho chính phủ trung ương và các tổ chức chính phủ khác để thúc giục việc thực hiện dự luật.

Chính quyền quận Đài Đông do đó trở thành chính quyền địa phương đầu tiên trong 12 huyện, thành phố đã thông qua một dự luật nhân quyền như vậy. Quận đã viết thư cho Cục Xuất nhập cảnh thuộc Bộ nội vụ của chính phủ trung ương và gửi một bản sao cho Hội đồng sự vụ Đại Lục.

Ông Tằng Quốc Vinh, Chủ tịch Hiệp hội phát triển việc làm cho thanh niên Quận Đài Đông, đã đề nghị  Hội đồng sự vụ Đại Lục  qua các phương tiện truyền thông, công khai các hành vi đáng khinh mà những người vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ đã thực hiện, và nghiêm túc tuyên bố rằng những người này không được chào đón tại Đài Loan, để gây áp lực khiến những kẻ vi phạm không lạm dụng nhân quyền thêm nữa và cuối cùng đảm bảo giá trị phổ quát của nhân quyền.

Ông Trịnh Tôn Quần, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy Quận Đài Đông nói rằng việc thúc đẩy dự luật sau khi nó có hiệu lực là rất quan trọng “Vì chúng ta được hưởng quyền con người ở Đài Loan, chúng ta nên thực hiện nhiệm vụ của mình để thúc đẩy việc bảo vệ nhân quyền.”

Ông Phương Minh cho biết năm vị quan chức cấp cao của ĐSCTQ tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã đến Đài Loan năm ngoái và ngay lập tức đã bị Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan kiện lên Viện kiểm sát tối cao về tội “diệt chủng”. Những sai phạm của năm kẻ vi phạm nhân quyền, và các vụ kiện chống lại họ, đã bị vạch trần ở khắp Đài Loan. Ông Phương tin rằng chính phủ nên từ chối nhập cảnh đối với những người vi phạm nhân quyền.

Học viên Pháp Luân Công, cô Trần nói: “Người Đài Loan tin rằng ‘thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.’ Chúng tôi cũng tin rằng các vị thần đang theo dõi chúng ta. Nếu chúng ta cho phép những người vi phạm nhân quyền vào Đài Loan, nó tương đương với việc bỏ qua  tội ác. Các vị thần có thể cho phép điều này xảy ra không? Nếu chúng ta có thể hỗ trợ và duy trì công lý, và bênh vực những người tốt, chúng ta sẽ tạo thêm phúc khí cho con cháu chúng ta và cho đất nước.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/31/台东吁中央政府落实拒人权恶棍来台决议-235596.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/2/12/123213.html
Đăng ngày 25-02-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share