Bài viết của một học viên Pháp Luân Công từ Đài Loan

[MINH HUỆ 01-01-2011] Vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, Hội đồng thành phố Đào Viên đã nhất trí thông qua một bản kiến nghị “không chào mời, đón tiếp, hay tiếp nhận các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị nghi ngờ  là có nhiều khả năng vi phạm nhân quyền.” Đây là thành phố thứ 11 ở Đài Loan đã thông qua một Nghị quyết như vậy.

2011-1-1-minghui-taoyuan-resolution-01--ss.jpg
Hội đồng thành phố Đào Viên nhất trí thông qua Nghị quyết từ chối nhập cảnh đối với những người vi phạm nhân quyền vào ngày 31 tháng 12 năm 2010

Kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân thành phố Đào Viên được tổ chức vào ngày 31 tháng 12 và đã nhất trí thông qua bản kiến nghị được trình lên bởi Hoàng Trí Minh và 14 ủy viên hội đồng khác. Bản kiến nghị thúc giục Hội đồng sự vụ Đại Lục và Sở di dân quốc gia tiến hành một cuộc điều tra chi tiết về lý lịch nhân quyền của các quan chức ĐCSTQ xin nhập cảnh vào Đài Loan. Nếu tìm được những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền, các quan chức này nên bị từ chối nhập cảnh. Bản kiến nghị cũng yêu cầu các cấp chính quyền và các cơ quan dân sự ở thành phố Đào Viên không chào mời,  đón tiếp hay tiếp nhận các quan chức ĐCSTQ dính líu đến những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Ủy viên hội đồng Hoàng Trí Minh đã chỉ ra rằng nhân quyền và hệ thống lập pháp là giá trị cốt lõi cho tất cả nhân loại và là một công chức, trách nhiệm của ông ta là phải đưa ra bản kiến nghị. Ngay bây giờ Chính phủ đang dồn lực để phát triển kinh tế ở Đài Loan, và họ đang phối hợp chặt chẽ với ĐCSTQ, và khi làm như thế họ đang bỏ qua việc vi phạm nhân quyền. Do đó, mọi người phải bảo vệ dân chủ và nhân quyền ở Đài Loan.

Ủy viên hội đồng Từ Thuận Thanh thuộc Đảng Dân Chủ nói rằng bất kỳ quan chức ĐCSTQ nào đã vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền  phải bị từ chối nhập cảnh vào Đài Loan. Nếu chính phủ vi phạm pháp luật,  khi đó tất cả các tổ chức cần hợp tác với nhau để bảo vệ nền dân chủ và tự do ở Đài Loan.

Luật sư Hồng Thạch Viễn cho biết thật tốt là thành phố Đào Viên đã trở thành thành phố thứ 11 ở Đài Loan thông qua Nghị quyết từ chối nhập cảnh đối với những người vi phạm nhân quyền. Vì thành phố Đào Viên là cửa khẩu nhập cảnh vào đất nước, việc đồng thuận thông qua một Nghị quyết như vậy có ý nghĩa rất to lớn.

Hồng Thạch Viễn nói rằng sau khi Ủy ban lập pháp thông qua Nghị quyết từ chối nhập cảnh đối với những người vi phạm nhân quyền vào ngày 07 tháng 12, tên của các quan chức ĐCSTQ xin nhập cảnh vào Đài Loan và lịch trình dự kiến của họ phải được công bố công khai. Đối với những quan chức đã tham gia vào cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, các nhóm dân chủ Trung Quốc và những người Tây Tạng, nên cho phép công chúng  giúp đỡ thu thập chứng cứ và theo dõi toàn bộ quá trình.

Phó Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi xã hội thuộc Hiệp hội Nhân quyền Trung Quốc Lý Văn Hân nói: “Mọi người sinh ra với quyền bình đẳng của con người. Cả người Trung Quốc Đại Lục và người Đài Loan cần phải được tôn trọng như nhau trong xã hội.” Bà đồng ý rằng Chính phủ Đài Loan nên tiến hành điều tra chi tiết lý lịch vi phạm nhân quyền của các quan chức ĐCSTQ xin nhập cảnh vào Đài Loan.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/1/桃园县议会通过议案-禁中共人权重犯入台(图)-234407.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/1/4/122314.html
Đăng ngày: 08- 01 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share