[MINH HUỆ 22-10-2010] Ngày 5 tháng 10 năm 2010, Hội đồng thành phố Vancouver đã tán thành một đề xuất cho việc thiết lập một làn đường xe đạp trên phố Hornby. Gerry McGuire, chủ một dịch vụ xe limousine địa phương, đã đề xuất lấy tên làn đường xe đạp là “Đường Pháp Luân Công”, và những người khác có mặt tại cuộc họp đã đồng ý với anh.

2010-10-21-vancouver-falun-gong-road--ss.jpg

Gerry McGuire, chủ một dịch vụ xe hòm địa phương

2010-10-19-minghui-falun-gong-vancouver4--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trước lãnh sự quán Trung Quốc

McGuire nói rằng cái tên sẽ mang đến cho làn đường một ý nghĩa tích cực, và giúp nâng cao giá trị của tự do và tôn trọng tín ngưỡng.

Ông nói rằng tôn trọng người khác, tự do, và dân chủ là những giá trị phổ quát, và tra tấn người dân vì tín ngưỡng của họ là không thể chấp nhận. Mọi người đã đồng ý, và sau đó ông đề nghị lấy tên làn đường là “Đường Pháp Luân Công” để bày tỏ sự ủng hộ nhân quyền.

Sau cuộc họp, một số thành viên của một hiệp hội xe đạp địa phương đã bắt tay với McGuire, bày tỏ ủng hộ đối với đề nghị của ông nhằm thúc đẩy các giá trị của nhân quyền. Một thành viên hội đồng thành phố cũng bày tỏ ý kiến tương tự.

McGuire thường đạp xe qua lãnh sự quán Trung Quốc ở Vancouver, nơi ông luôn nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công ôn hòa phản đối cuộc bức hại. Mỗi lần đi qua, ông bấm còi để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Ông đồng ý với những nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, và lên án cuộc bức hại vì tín ngưỡng. Ông nói rằng nhiều người ở Canada thân cận với Đảng cộng sản Trung Quốc và phớt lờ nhân quyền, và ông hy vọng rằng việc đặt tên làn đường là Pháp Luân Công sẽ nhắc nhở những người đó về tầm quan trọng của nhân quyền.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/22/231337.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/10/25/121015.html

Đăng ngày 31-10-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share