Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ quốc

[MINH HUỆ 12-01-2021] Từ trong quyển “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ, tôi biết rằng, vì chúng ta sinh ra tâm chấp trước hoặc tư tâm trong quan hệ quần thể, nên mới rớt xuống xã hội người thường này, cho nên hôm nay chúng ta muốn quay trở về, thì không thể tách rời khỏi môi trường xã hội quần thể và nhóm người phức tạp ở đây, chỉ có như vậy mới nhanh quay về. Và, tình hình nước Mỹ hôm nay chính là cấp cho nước Mỹ và toàn thế giới một cơ hội như thế.

Vì bầu cử tổng thống, mà toàn xã hội bị một lực lượng vô hình khuấy động lên, nhân tâm đều đang sôi sục, ngay cả dân chúng tầng thấp nhất trong xã hội cũng đều tham dự vào. Trước đây, bề mặt của hoàn cảnh xã hội xem ra còn tĩnh, công bằng và hòa bình, nhưng trong hai tháng ngắn ngủi vừa qua đã nổi lên cặn bã vốn chìm ẩn sâu bấy lâu, tạo thành sự phân hóa hai cực và mang theo vô số sự quá độ ở giữa (hai cực này). Có thể nói, mọi người trong xã hội đều đang được phân tầng và vị trí, ai ai cũng trong quá trình sàng lọc.

Bầu cử Mỹ cũng giống như một động tác đãi vàng ở giai đoạn sơ khai nhất. Nó chính là dùng cái sàng xoay mạnh qua lại để nước rửa sạch đi các khoáng chất từng đợt, từng đợt, thứ cuối cùng không thể bị rửa trôi là quặng vàng có mật độ cao hơn. Chúng sinh trên thế giới hiện nay cũng đang được sàng lọc từng đợt, từng đợt, có thể còn lại chính là quặng vàng, còn thứ bị rửa trôi đi chính là bùn cát bị đào thải. Tuy nhiên, bản thân quặng vàng hay cát nằm trên cái sàng ấy đều đang trong những ngày không dễ dàng gì, nhưng không trải qua quá trình này thì làm sao có thể phân biệt ra được (đâu là vàng, và đâu là cát)? Vì vậy mới nói là những ngày này thật khó khăn. Bởi vì sự tồn tại của xã hội không phải vì để con người sống tốt ngày qua ngày, mà là cơ hội để con người thuần tịnh và thăng hoa, trong xã hội nhân loại cấp cho con người một cơ hội tuyệt vời để triển hiện ra bản thân liệu có phải là vàng hay không.

Bầu cử Mỹ ấy, nó đã nắm bắt và phơi bày ra quá nhiều nhân tâm, trong đó có cả những người tu luyện, đây cũng là quá trình giúp người tu luyện có thể nhìn ra được những thiếu sót của bản thân.

Mọi người đều biết, than chì và kim cương là cùng nguyên tố nhưng khác hình dạng, mặc dù chúng đều cấu tạo từ nguyên tố cacbon, nhưng do trình tự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử trong thế giới vi quan, nên biểu hiện ra tính chất khác nhau một trời một vực tại không gian này của chúng ta. Than chì rất mềm, trong khi kim cương rất cứng. Tuy nhiên, muốn than chì trở thành kim cương, nó phải trải qua một quá trình thay đổi sắp xếp của các nguyên tử một cách hết sức thống khổ, trong điều kiện nhiệt độ cao hơn 2.000 độ C và áp suất hơn 55.000 atm. Nhiệt độ cao và áp suất cao mới có thể làm thay đổi tính chất của vật chất.

Cũng như vậy, dưới nhiệt độ cao và áp suất cao cũng có thể tôi luyện ra phẩm chất của người tu luyện. Trong quá trình này, nhiều người tu luyện đã nhìn thấy những chấp trước mà họ không thể nhìn thấy trong điều kiện nhiệt độ bình thường; nhưng trong điều kiện không bình thường với nhiệt độ cao và áp suất cao, có thể càng tốt để suy ngẫm lại bản thân, khảo nghiệm mức độ kiên tín và kiên trụ đối với Phật Pháp. Qua đó, những người kiên định sẽ thay đổi bản thân mạnh mẽ hơn, sẽ đề cao lên, và mức độ kiên tín Phật Pháp cũng thăng hoa đến một tầng cao mới. Vậy, chẳng phải cuộc bầu cử Mỹ cũng là cơ hội tốt nhất để người tu luyện đề cao bản thân hay sao? Và cơ hội như thế này tuyệt không phải là để người tu hành tránh né thế gian, không tham gia vào xã hội thực tiễn, và không thể thực hành Phật Pháp.

Làm một đệ tử Đại Pháp, tôi tĩnh tĩnh cảm nhận mọi chuyện đang diễn ra, thể hội bản chất của tu luyện, cảm nhận sự mỹ diệu của Phật Pháp, chứng kiến kỳ tích độ người và cứu người của Đại Pháp tại thế gian. Chúng ta không thể thoát ly hiện thực, cũng không thể mê trong hiện thực. Cũng không thể ngồi nhìn tà ác mà không quản, không thể mê trong cái tình của chính mình. Buông bỏ quy tắc cứng nhắc, không rơi vào khuôn sáo cũ, làm thế nào để chứng thực Pháp một cách thực tiễn, thúc đẩy thế nhân, dẫn dắt thế nhân, giúp đỡ thế nhân nhận thức rõ tà đảng Trung Cộng, đồng thời nhìn rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản, khuyến khích mọi người phát huy thiện niệm, quay về với lương tri, cuối cùng đồng ý với Đại Pháp, từ đó được cứu. Đây là những vấn đề chủ yếu mà tôi luôn suy nghĩ đến.

Khi nghĩ đến điều này, nội tâm tôi bình tĩnh và tràn đầy tín tâm với Đại Pháp. Chúng ta hãy cùng nhau ôn lại một bài thơ trong Hồng Ngâm II của Sư phụ cho những ngày này:

Pháp Luân Đại Pháp hảo
Đại khung Pháp quang chiếu
Chính Pháp hồng thế qua
Phương tri vô hạn diệu

Pháp Luân Đại Pháp hảo
Tiệm nhập thế nhân đạo
Chúng sinh thiết mạc cấp
Thần Phật dĩ tại tiếu” (Đại Pháp Hảo, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Pháp Luân Đại Pháp là tốt
Ánh sáng của Pháp chiếu soi gầm trời rộng lớn
Cái thế lớn mạnh của Chính Pháp đi qua
Kỳ diệu vô hạn rồi mới biết

Pháp Luân Đại Pháp là tốt
Dần dần đến cõi thế gian con người
Chúng sinh chớ có sốt ruột
Thần Phật đã đang mỉm cười rồi” (Đại Pháp Là Tốt)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/12/从美国大选看自己对大法修炼的理解-418483.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/1/13/189902.html

Đăng ngày 15-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share