Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hà Bắc

[MINH HUỆ 10-01-2021] Trước ngày 6 tháng 1 cũng là thời điểm tôi đang trong nhà nghỉ ngơi, do dó tôi cũng phát chính niệm rất nhiều cho TT Trump, trong tâm cũng lo lắng về kết quả cuộc bầu cử. Bản thân tin chắc rằng, ông Trump là người được Thần chọn, khẳng định sẽ tái đắc cử, hơn nữa các đệ tử Đại Pháp còn phát chính niệm thanh lý các nhân tố tà ác trong đó. Nhưng khi có kết quả cuộc bầu cử, giống như các bài chia sẻ trên Minh Huệ nói, thật sự tôi cảm thấy vô cùng khó chịu! Ngay cả nước mắt cũng sắp trào ra, trong tâm tôi nghĩ: Tà ác như vậy, gian lận trắng trợn như vậy, còn công khai hơn cả tội ác cướp mổ nội tạng của Trung Cộng, ngang nhiên đánh cắp cuộc bầu cử. Rốt cuộc thì làm sao tà ác lại thắng thế trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ? Thần vì sao vẫn chưa ra tay?

Nghĩ đến đây, tôi biết bản thân thậm chí còn tự hỏi xem Sư phụ sao lại cho phép sự tình [diễn biến] như thế? Tôi đột nhiên phát hiện ra bản thân có chút hoài nghi đối với Đại Pháp và Sư phụ! Tôi nhanh chóng phát chính niệm thanh trừ nhân tâm dơ bẩn này của mình!

Hôm nay (ngày 9 tháng 1), đọc chia sẻ của các đồng tu trên trang Minh Huệ, tôi càng kiên định hơn chính niệm của mình, tiếp tục phát chính niệm cho ông Trump, tiếp tục thanh trừ tà ác, tiếp tục cứu người. Đây là điều mà các đệ tử Đại Pháp chúng ta nên làm.

Kết quả của cuộc bầu cử đã chứng minh tôi vẫn chưa lĩnh hội được những gì Sư phụ đã giảng trong kinh văn “Lý tính”:

“Trung Cộng đang giãy chết, vì để hại người mà đảo loạn xã hội. Các đệ tử Đại Pháp không được dao động theo các loạn tượng đó, [hãy] giữ vững căn bản, thì mới có thể nhìn rõ loạn tượng ấy.”

Mong các đồng tu phải khắc ghi lời Sư phụ đã giảng: “Không được dao động theo các loạn tượng đó”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/10/大选结果考验信师信法-418389.html

Đăng ngày 13-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share