Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục 

[MINH HUỆ 12-01-2021] Tôi chưa bao giờ cho rằng TT Trump đã thua, từ đầu đến cuối tôi chưa từng nghĩ như thế bao giờ. Cho dù màn đêm tăm tối đến đâu thì ông ấy vẫn đang kiên trì với con đường chính nghĩa mà bản thân cần phải bước đi. Chiến thắng không phải là được người khác định nghĩa thế nào, mà nó chính là kiên trì giữ vững lời hứa đối với Thần. Hãy nhìn TT Trump ngay cả trong tình huống như hôm nay, ông ấy vẫn phải đánh Trung Cộng và vẫn đang hành động một cách lý trí như xưa.

Chiến thắng không nhất định là chiếc ghế Tổng thống kia, mà là TT Trump cần phải hoàn thành sứ mệnh “chiếc kèn hiệu” (ý nghĩa của chữ “Trump”) của mình. Thông qua hành động chính nghĩa và kiên định tín ngưỡng vào Thần, ông ấy đã phơi bày trần trụi những việc xấu mà bè lũ tà ác không nhìn thấy, giúp cho nhiều người hơn nữa nhìn rõ tội ác của tà linh cộng sản. Từ xưa đến nay, chính nghĩa nơi thế gian vẫn luôn nằm ở lòng dân, TT Trump nói rằng ông ấy không thua và tôi rất tán đồng với điều đó.

Thực chất của cuộc bầu cử không phải là để cho TT Trump chiến thắng vẻ vang thế nào, mà là Thần đang ban cho con người cơ hội lựa chọn tương lai. Chúng sinh đang bị tà ác bắt cóc, thời gian lại có hạn, cho nên đệ tử Đại Pháp cần phải toàn lực đi cứu người trong hoàn cảnh này.

Tôi chưa bao giờ cho rằng sự việc này đã kết thúc và chúng ta nên dừng phát chính niệm. Bản thân sự việc này chính là cứu độ chúng sinh, chúng ta phát chính niệm là để cứu người, tu luyện chưa kết thúc và phát chính niệm cũng chưa kết thúc. Chiều hướng tương lai của sự việc này không phải là chuyện chúng ta cần bận tâm và nó cũng không như những gì được nhắc đến trong lời tiên tri, nó là do Sư tôn nắm giữ. Vị trí của chúng ta không chỉ đơn giản là người ủng hộ TT Trump, người soi đường cho thiện lương và tín ngưỡng, mà chúng ta còn là những người tu luyện hoàn thành sứ mệnh cứu người.


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2021/1/12/我們的位置就是去救人-418482.html

Đăng ngày 14-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share