Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 11-01-2021] Cuộc bầu cử Mỹ lần này khiến tôi thật sự nhìn thấy sự bại hoại của nhân loại. Đệ tử Đại Pháp nhìn vấn đề không có tính giới hạn, không chỉ giới hạn ở nước Mỹ và Trung Quốc, mà nó phơi bày sự bại hoại to lớn của nhân loại trên toàn thế giới và địa cầu.

Quyển sách “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” đã được xuất bản một thời gian, đây chẳng đúng là hiện tượng được phơi bày trong bầu cử đó sao? Phản ứng của tất cả hiện tượng nơi nhân loại, nhìn có vẻ rất loạn, kỳ thực đều là an bài có trật tự trong Chính Pháp, đang tiến về phía trước. Nếu không có sự phơi bày trong bầu cử lần này, ngay tại cảnh giới của bản thân tôi cũng không nhận thức ra được “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”.

Tôi nhìn thấy sự thiếu sót trong tu luyện của mình, tôi vẫn không thực sự bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Điều này cũng là một trở ngại cho Chính Pháp của Sư tôn. Bởi vì đệ tử Đại Pháp là tinh anh trợ Sư chính Pháp, khi chúng ta nhìn không tới thực chất của Chính Pháp, nhìn không tới tiến trình của Chính Pháp, mơ hồ và nhận thức không rõ về hình thế Chính Pháp, thì Sư tôn chỉ có thể đẩy chúng ta đi, kéo chúng ta đi. Nếu quả thật như vậy, thì chúng ta có thể trợ Sư chính Pháp hay không? Tà ác đảo loạn như vậy, Sư tôn phải làm sao? Sư tôn không muốn để rớt lại bất kỳ đệ tử nào. Bầu cử này là cơ hội để đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp, cũng là cơ hội để đệ tử Đại Pháp trồng cây uy đức. Sư tôn từ bi ban cho chúng ta, mà chúng ta vẫn chỉ đứng ở nhận thức của bản thân để nhìn vấn đề, và làm việc giới hạn trong phạm vi nhỏ, thật không thể tưởng tượng được.

Ở Trung Quốc, chúng ta thật sự nhìn thấy sự hủ bại và loạn tượng không đâu sánh được, chiểu theo lý niệm truyền thống và tiêu chuẩn đo lường đạo đức của Trung Quốc, thì lý niệm làm người của con người hiện đại kém xa đến mức khó mà thuyết phục. Chiểu theo tiêu chuẩn đo lường của “Chân-Thiện-Nhẫn” thì nhân loại không thể tồn tại nữa.

Tuy nhiên, cuộc bầu cử Mỹ khiến các đệ tử Đại Pháp sống ở vùng đất Trung Quốc nhìn thấy được bại tượng trong đó, ấy là tham nhũng quan liêu, mua bán kim tiền, làm việc trái với nhân tâm, chính tà bất phân, bạc tiền thay thế lương tâm, chế độ mất hiệu lực. Các thế lực trong và ngoài nước cấu kết với nhau, lương tâm đạo đức suy đồi.

Tôi cho rằng, đừng chỉ nhìn vào hiện tượng bề mặt của bầu cử Mỹ, mà hãy nhìn vào thực chất của nó. Kỳ thực, chính là ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta, Thần đang sàng lọc những người có thể được lưu lại. Bầu cử này là điểm cuối cùng mà sinh mệnh cựu thế lực ở không gian khác muốn hủy diệt nhân loại.

Là đệ tử Đại Pháp mà trong tư duy không phân biệt rõ ràng, thì cũng đồng dạng như bị ma quỷ lợi dụng. Đây là sự việc rất nghiêm túc trong tu luyện của chúng ta, cũng là một lần nhắc nhở, rằng chúng ta thực sự nên cảnh tỉnh, không nên chỉ suy xét vấn đề trong phạm vi nhỏ của bản thân, hãy buông bỏ tự ngã, mà quan tâm coi trọng đại cuộc.

Bầu cử lần này có thể là màn kịch cuối cùng mà Chính Pháp an bài tại nhân loại. Trong vở kịch này, cấp cho mỗi người cơ hội lưu lại thông qua sự lựa chọn vị trí của bản thân. Nó phụ thuộc vào việc bạn đứng về phía nào, nếu đứng đúng thì có thể được cứu, đứng sai thì đó là sự lựa chọn của chính bạn, cũng không có gì để nói. Sư tôn đang chính Pháp ở nhân gian, cũng cần nhìn xem biểu hiện của con người, và lựa chọn của bản thân người đó.

Trong cuộc tổng tuyển cử, Sư tôn luôn bảo hộ những người tham gia chính nghĩa tại Hoa Kỳ. Nếu không, sau kết quả bầu cử ngày 6 tháng 1, không biết liệu trạng thái không an toàn và hỗn loạn nào sẽ xảy ra, tất cả đều nằm trong an bài của Sư tôn, trong kiểm soát của Sư tôn!

Điều quan trọng là: Sự thành bại của cuộc bầu cử này không nằm ở việc vị tổng thống nào được chọn, bởi điều đó là do Thần an bài. Mà là trong quá trình tuyển chọn tổng thống này, nên quy về và hiểu rằng Sáng Thế Chủ đang cứu quốc gia này, đang cứu nhân loại này.

Đây là một chút nhận thức trong cảnh giới hiện tại, chỉ để tham khảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/11/大选是人类败象的暴露-418385.html

Đăng ngày 13-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share