Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2020] Gần đây, một số đồng tu từ huyện khác đến huyện chúng tôi tìm các đồng tu chia sẻ về việc phát chính niệm hỗ trợ cuộc tổng tuyển cử Mỹ. Sau khi chia sẻ ở chỗ chúng tôi, họ lại được đồng tu gọi đến các thị trấn khác, rồi các đồng tu này lại tìm đến rất nhiều đồng tu ở thôn lân cận cùng nhau chia sẻ. Sau đó các đồng tu này của chúng ta lại dẫn theo một vài đồng tu lần lượt đến các điểm học Pháp cùng mọi người chia sẻ. Họ đề nghị việc luân phiên phát chính niệm cho cuộc tổng tuyển cử Mỹ, hỏi mỗi đồng tu chọn khoảng thời gian nào phát chính niệm, ai không tham dự bị nói thành không tham gia chỉnh thể. Họ còn lấy một số bài chia sẻ của đồng tu tải xuống từ trên Minh Huệ Net in ra cho các đồng tu khác xem, trong đó cũng có cả bài tải xuống từ trên Chánh Kiến Net.

Cá nhân tôi cho rằng: Về việc chia sẻ phát chính niệm cho cuộc tổng tuyển cử, không nên chiếm dụng thời gian học Pháp. Các đồng tu mỗi tuần đều xem “Tuần báo Minh Huệ”, trên Tuần báo có các bài chia sẻ về phương diện này, vậy đồng tu còn sưu tầm bài trên Chánh Kiến Net làm gì? Sư phụ cũng đã công bố hai bài kinh văn mới liên quan đến cuộc tổng tuyển cử. Tôi nghĩ rằng, thực hiện như thế nào, các đồng tu đều từ tầng thứ của bản thân, ngộ đến những việc mình nên làm. Tất nhiên, đồng tu là lo lắng những đồng tu khác chưa ngộ đến việc phát chính niệm, không theo kịp tiến trình Chính Pháp, có tâm muốn dẫn dắt các đồng tu là tốt. Nhưng các bạn lần lượt đi các nơi chia sẻ, hỏi ai lựa chọn khoảng thời gian nào phát chính niệm. Như thế không những làm lỡ thời gian học Pháp của bản thân, cũng làm lỡ thời gian của người khác, đó có phải là vô ý khởi tác dụng can nhiễu đến các đồng tu không?

Tôi hy vọng các đồng tu đều tĩnh tâm xuống, đọc nhiều lần các bài kinh văn mới của Sư phụ, ví như bài “Gửi Pháp hội Đài Loan 2020”. Ghi nhớ những điều Sư phụ dạy bảo chúng ta:

“Biệt quản đương triều duyên trung sự
Viên mãn hồi gia vạn sự thông “. (Đắc Đạo Minh, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đừng lo việc duyên triều đại ấy
Viên mãn về nhà vạn sự thông”. (Đắc Đạo Minh, Hồng Ngâm II)

Tôi cũng cho rằng, chúng ta trong thời gian này nên phát chính niệm nhiều hơn, dựa theo câu khẩu quyết hoàn chỉnh trên Minh Huệ Net công bố. Có đồng tu còn thêm vào vế “Ủng hộ ông Donald Trump tái đắc cử”. Tất nhiên chúng ta đều hiểu rằng chúng ta phải ủng hộ TT Trump, tôi cho rằng, chúng ta có nguyện vọng này là được rồi, không được để sự tình trong cuộc tổng tuyển cử can nhiễu. Chúng ta nên làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Cuối cùng, xin được trích dẫn một đoạn giảng Pháp của Sư phụ khích lệ các đồng tu cùng nhau nỗ lực:

“Còn nói về chính phủ của ai, ai như thế nào, thực ra làm người tu luyện mà giảng, hoàn toàn không cần suy xét nó. Suy xét cũng không suy xét, nghĩ cũng không nghĩ đến nó, ta là vì cứu độ chúng sinh mà đến. Hôm nay ai nắm quyền, ngày mai ai nắm quyền; họ có ai muốn nắm quyền thì nắm quyền; đó đều là Thần an bài; nó là như vậy. Chư vị đặt lực chú ý tập trung vào đó thì chư vị nghĩ lệch rồi; chỉ cần chư vị hễ nghĩ, liền lệch. Hoàn toàn không hề quản, chư vị là làm việc của mình. Thông thường có những lúc chư vị càng chấp trước vào sự việc nào đó, [thì] sự việc đó càng có vấn đề, càng sẽ hình thành một thứ quan [ải] tâm tính. Chư vị càng không quản nó thì sự việc lại càng tốt.” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009], Giảng Pháp tại các nơi IX)

Đây là một chút cảm ngộ tại tầng thứ của tôi đối với cuộc tổng tuyển cử Mỹ, chỉ nhắm vào sự việc không nhắm vào cá nhân, có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/27/同修注意別被美國大選干擾了-417065.html

Đăng ngày 09-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share