Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2020] Vào ngày 14 tháng 12 năm 2020, một cư dân 82 tuổi ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô đã bị đưa ra xét xử vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 7 tháng 1 năm 2020, ông Ngô Hoa Tân bị bắt vì tham dự một phiên toà xét xử hai học viên Pháp Luân Công là bà Tuyên Hiểu Muội và bà Chu Bồi Cầm tại Toà án Ngô Giang, sau khi bị phát hiện có mang theo một bùa hộ mệnh Pháp Luân Công trong lúc kiểm tra an ninh.

Công an đã đưa ông Ngô đến Đồn Công an Tùng Lăng, cưỡng chế ông ngồi vào ghế thẩm vấn và tra hỏi nơi ông lấy chiếc bùa hộ mệnh Pháp Luân Công đó. Họ lục soát nhà ông và tịch thu toàn bộ tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, bao gồm các sách, lịch và DVD. Ông đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày hôm sau.

Vào tháng 8, ông bị buộc tội “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ do chính quyền Trung Quốc quy chuẩn để khép tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 14 tháng 12, ông bị xét xử tại Toà án Ngô Giang, nơi mà ông bị bắt. Thẩm phán không cho bất kỳ ai trong gia đình ông, gồm cả con ông, tham dự phiên toà.

Hai luật sư đã biện hộ vô tội cho ông. Họ lập luận rằng số tài liệu Pháp Luân Công ông sở hữu là tài sản hợp pháp và công tố viên không thể chứng minh được chúng gây hại cho bất kỳ ai.

Ông Ngô vẫn luôn khẳng định rằng ông không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công.

Công tố viên đưa ra bản án chín tháng tù và phạt 2.000 nhân dân tệ. Thẩm phán đã hoãn phiên xử mà không đưa ra phán quyết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/30/417551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/2/189682.html

Đăng ngày 14-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share