Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2020] Khoảng tháng 11 năm 2020, chín học viên ở thành phố Tri Bác, tỉnh Sơn Đông bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công và bốn người vẫn còn đang bị giam giữ vào thời điểm viết bài này.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 11 tháng 1 năm 2020, hàng chục công an mặc thường phục đã bao vây nhà ông Trương Phong và xông vào nhà ông. Họ đã lục soát nơi ở và tịch thu một số tài liệu Pháp Luân Công và những tài sản cá nhân khác. Ông Trương, 45 tuổi, ban đầu bị đưa đến Đồn Công an Trấn Vương Thôn và ba ngày sau bị đưa đến Trại tạm giam Khu Chu Thôn.

Vào cùng ngày, ông Lý Suất, 57 tuổi, khi đang chở gạch bằng máy kéo cho một khách hàng, một chiếc xe hơi chạy vượt qua và năm công an mặc thường phục bước ra. Sau khi xác nhận danh tính của ông, họ đã xông vào bắt giữ ông. Họ đưa ông đến Đồn Công an Trấn Vương Thôn để thẩm vấn. Một công an đã gọi cho vợ ông Lý bảo bà nghỉ việc đi về nhà và họ đến nhà ông để lục soát. Các tài liệu Pháp Luân Công của ông đã bị tịch thu.

Bốn học viên khác, gồm ông Mã Thự Quang, 78 tuổi, bà Vương Quế Lan, bà Trương Xuân Linh và bà Tào Ngọc Linh cũng bị người của Đồn Công an Trấn Vương Thôn bắt giữ vào ngày 11 tháng 11. Họ đã bị thẩm vấn và nhà bị lục soát. Họ được bảo lãnh vào ngày 13 tháng 11, nhưng ông Mã và bà Vương lại bị bắt vào ngày 2 tháng 12.

Hai học viên là ông Bào (hơn 70 tuổi, không rõ tên) và bà Thôi (hơn 50 tuổi, không rõ tên) cũng bị bắt vào ngày 11 tháng 11, cả hai được thả vào ngày hôm sau.

Khoảng ngày 15 tháng 11, bà Do Tuấn Mỹ bị bắt và nhà bị lục soát. Bà đã được thả vào đêm hôm đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/9/416203.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/31/189279.html

Đăng ngày 12-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share