Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2020] Tám người dân thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã bị bắt tại nhà vào khoảng 7 giờ sáng ngày 22 tháng 7 năm 2020, vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999 .

Cảnh sát đã lục soát nơi ở của họ và tịch thu máy tính, điện thoại di động, sách Pháp Luân Công và các đồ dùng cá nhân khác. Máy tính và điện thoại di động của một học viên cũng bị lấy đi.

Tám người phụ nữ, tuổi từ 62 đến 78, đã bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện họ đang đọc sách Pháp Luân Công cùng nhau và phân phát tài liệu về Pháp Luân Công.

Tám học viên là: Bà Trần Tĩnh, bà Hồ Hữu Bình, bà Mã Túc Hoa, bà Tạ Mẫn, bà Thủy Lệ, bà Viên Tú Nga, bà Hồ Thúy Lan, và bà Trương.

Ngoại trừ bà Trần, người vẫn còn bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Nam Kinh, bảy học viên khác đã được tại ngoại. Mỗi người trong số họ được yêu cầu đóng tiền bảo lãnh tại ngoại từ 2.000 đến 5.000 nhân dân tệ.

Cả bà Trần và bà Hồ Hữu Bình đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Vũ Hoa vào ngày 14 tháng 12. Không rõ liệu sáu học viên còn lại có bị truy tố hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/19/416709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/26/189005.html

Đăng ngày 06-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share