[MINH HUỆ 01-01-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở các khu vực dưới đây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Phần Lan (4); Đệ tử Đại Pháp ở Na Uy; Đệ tử Đại Pháp cùng các con ở Đan Mạch; Gia đình bốn đệ tử Đại Pháp ở Đan Mạch; Đệ tử Đại Pháp ở Thuỵ Điển; Gia đình đệ tử Đại Pháp ở Na Uy; Gia đình bốn đệ tử Đại Pháp ở Thuỵ Điển; Gia đình đệ tử Đại Pháp đến từ Trung Quốc Đại Lục ở Thuỵ Điển; Đệ tử Đại Pháp ở Vòng Bắc Cực, Phần Lan.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/417542.html

Đăng ngày 03-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share