[MINH HUỆ 01-01-2020] Năm mới sắp đến, vào buổi chiều ngày 19 tháng 12 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Trung tâm Cộng đồng Gold Coast Southport thuộc Queensland, Úc, với lòng cảm ân đã tập hợp cùng nhau, cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ, biểu đạt lòng cảm ân vô tỷ của đệ tử đối với Sư tôn.

Ảnh 1: Đệ tử ở Queensland, Úc bái tạ Sư ân

Ảnh 2: 10 năm qua, các đệ tử ở điểm luyện công công viên Henderson Park, một năm 365 ngày đều kiên trì mỗi ngày luyện công học Pháp, tinh tấn thực tu, chúng con xin cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Ảnh 3: Đệ tử tại điểm luyện công New Farm Park cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Ảnh 4: Đệ tử tại điểm luyện công Southbank Parkland cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Ảnh 5: Đệ tử tại điểm luyện công Kurrawa Park cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Ảnh 6: Đệ tử Margery Dunn cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Ảnh 7: Cô Cao, một đệ tử là Hoa kiều người Malaysia cảm tạ Sư ân đã hồng truyền Đại Pháp

Ảnh 8: Bà Thiệu cảm tạ Sư tôn đã từ bi khổ độ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/澳洲昆士兰大法弟子-感念师恩浩荡无比-417865.html

Đăng ngày 03-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share