[MINH HUỆ 01-01-2020]

Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền tới hơn 100 quốc gia và địa khu. Trong 21 năm đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc phải chịu bức hại, đệ tử tại các quốc gia ở hải ngoại đã tận dụng các phương thức khác nhau để truyền chân tướng tới toàn thế giới, kêu gọi lương tri chính nghĩa, ngăn chặn Trung Cộng tiếp tục bức hại.

Tại thời khắc tiễn cựu nghênh tân này, các đệ tử thuộc các hạng mục giảng chân tướng và truyền thông ở hải ngoại kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Xin cảm tạ sự bảo hộ, dẫn dắt của Sư tôn, đệ tử sẽ dùng tâm thái thuần tịnh và chính niệm để cứu độ nhiều thế nhân hơn nữa.

Các đệ tử trong một nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng giải cứu học viên biểu đạt: “Trên con đường cứu người, có gập ghềnh, có trở ngại, nhưng mọi người đều dựa vào lòng tin kiên định với Sư phụ và Đại Pháp, dựa vào trách niệm và sứ mệnh cứu độ chúng sinh, từng bước từng bước vượt qua. Chúng con đều khích lệ, giúp đỡ lẫn nhau, dùng tâm thái tường hòa để gọi điện, cứu độ các chúng sinh trong các ngành công an, kiểm sát, tư pháp và Phòng 610 ở Đại Lục, truyền bá chân tướng của Đại Pháp. Cho dù con đường còn xa bao nhiêu, chúng con cũng sẽ tề tâm hiệp lực cùng nhau làm tốt đại sự cứu người.”

Lời chúc đến từ đệ tử tại các khu vực dưới đây ở hải ngoại.

Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto, Canada; Pacific Mall tại Toronto Canada; Jalan Alor, Malaysia; chợ Mont Kiara, Kuala Lumpur, Malaysia; Siêu thị Taiping, Auckland, New Zealand; Đài phát thanh Hy vọng; chương trình Sức khỏe của Đài phát thanh Hy vọng; Đài phát thanh Hy vọng ở châu Âu; Đại Kỷ Nguyên ở New York; Đội trống lưng ở New Zealand và Toronto, Canada; Xưởng In ấn Tân thời đại; Công ty in ấn Cầu Vồng; Nền tảng giải cứu toàn cầu; Nền tảng DHT gọi điện giảng chân tướng; nhóm giảng chân tướng trực tuyến; nhóm gửi tin nhắn MMS; nhóm giảng chân tướng trên nền tảng toàn cầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/真相传遍五大洲-海外弟子新年谢师恩-417959.html

Đăng ngày 03-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share