[MINH HUỆ 01-01-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở các khu vực dưới đây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Cyprus; Đệ tử Đại Pháp ở Ý (2); Đệ tử Đại Pháp ở Bologna, Ý; Đệ tử Đại Pháp ở Ý và đệ tử người Việt Nam; Đệ tử Đại Pháp ở Bồ Đào Nha (4); Một đệ tử Đại Pháp người Serbia ở nước ngoài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/417544.html

Đăng ngày 03-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share