– Tâm chúng ta đặt ở đâu thì vị trí chúng ta ở đó

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Cáp Nhĩ Tân  

[MINH HUỆ 23-12-2020] Có nghi vấn thì cần có trí huệ phá trừ nó; càng có nghi vấn lớn thì đòi hỏi trí huệ lớn để phá trừ nó … trước khi chưa phá trừ thì sẽ bị hãm ở trong đó. Đệ tử Đại Pháp không cần phải như vậy, càng có nghi vấn thì chúng ta càng tin tưởng; có nghi vấn lớn hơn thì tôi lại càng tin tưởng hơn nữa. Đây là bản tính của sinh mệnh do Đại Pháp tạo ra, lạp tử ở trong Pháp với tín tâm kiên định bất phá đối với Đại Pháp!

Lẽ nào lạp tử trong Pháp lại đi chất vấn Pháp sao? Sẽ không là như vậy, chất vấn Pháp chính là xa rời Pháp, đó cũng không còn là lạp tử trong Pháp. Cho nên, sự xuất hiện của nghi vấn chỉ là một loại biểu hiện trong mê mà thôi. Dù có lý giải được hay không, chúng ta cũng đừng để mình bị hãm vào trong biểu hiện đó, và đừng bị động tâm. Nếu cho là lý giải được thì cũng có lý giải tại các tầng thứ khác nhau, tất cả đều không phải là tối căn bản, mà lý giải tối căn bản chính là tín tâm! Trí huệ lớn nhất chính là kiên định tín tâm đối với Pháp!

Sau khi vụ kiện của bang Texas trong cuộc bầu cử Mỹ đưa lên Tối cao Pháp viện, trong tâm tôi bèn nghĩ: Nhất định sẽ thắng kiện. Nhưng sau khi nhìn thấy vụ kiện bị bác bỏ, trong tâm tôi lập tức xuất hiện sai biệt: Mấy hôm nay phát chính niệm khá tốt, toàn thế giới cũng đang phát chính niệm, cớ sao lại như thế này nhỉ? Đại thẩm phán phe bảo thủ cớ sao lại hành xử như vậy? Làm sao lại có sự việc như này xảy ra chứ? … Thực tế có nghi vấn thế này thế kia tức là chính niệm của bản thân đối với Pháp vẫn còn có lậu, đây là thứ cần phải vứt bỏ. Vậy vứt bỏ nó như thế nào? Làm sao mới có thể kiên định bất phá? Tôi ngộ ra được một Pháp lý là: Càng lay động tôi thì tôi càng tin vào Đại Pháp tiêu trừ nó. Về đạo lý từ trên bề mặt, càng dao động nói rõ can nhiễu của ma và khảo nghiệm là lớn, cho nên cần phải càng kiên định tin vào Pháp. Còn có một tầng hàm nghĩa nữa là, bởi vì chúng ta là những sinh mệnh do Đại Pháp tạo ra, gốc của chúng ta ở trong Đại Pháp, cho nên cần phải bảo trì tín tâm kiên định và trụ vững căn bản.

Mỗi một lần chính-tà giao phong, kết quả biểu hiện theo hướng tốt thì chúng ta có tín tâm, kiên định tin vào Sư phụ; kết quả biểu hiện theo hướng không tốt thì chúng ta càng phải có tín tâm hơn, chiểu theo Pháp tìm bản thân mình, tịnh hóa bản thân, đồng thời cần phải kiên định tin tưởng Sư phụ hơn. Mỗi lần khảo nghiệm chính-tà chỉ có thể khiến cho bản thân chúng ta càng thêm kiên định tín tâm, càng tiến đến gần với Sư phụ và Pháp hơn.

Chủng nhận thức này bắt nguồn từ niềm tin kiên định trong nội tâm của tôi: Tất cả đều là Sư phụ ban cho và Sư phụ gánh chịu cho. Cho nên toàn bộ sinh mệnh đều phải quy về Sư phụ, không có lựa chọn nào khác, cho nên biểu hiện đáng quý nhất của sinh mệnh nhất định là giao phó cho Đại Pháp và Sư phụ – càng ở trong nạn, càng ở trong nghi vấn thì lại càng quên đi hết thảy những gì nằm trong tư tưởng của bản thân mình, và lại càng có thể tín Sư tín Pháp. Đây chính là điều đệ tử Đại Pháp cần làm, hơn nữa nó cũng là điều chúng ta có thể làm được.

Tư duy của người thường chính là đắc được, chứng thực và thu được lợi ích thì mới tin tưởng; hoặc là tin tưởng rồi, sau đó là đắc được, chứng thực và thu được lợi ích thì mới tin tưởng sâu sắc hơn; như vậy nếu chưa đắc được, chưa chứng thực và cũng chưa thu được lợi ích thì bạn có còn tin hay không? Thậm chí là bị mất mát, chịu nhận tổn thất, không như ý muốn của mình, thì bạn có còn tin hay không? Có bất động tâm và vẫn còn có thể kiên định tín tâm hay không?

Đệ tử Đại Pháp chúng ta đều kiên định tin vào Đại Pháp, nhưng trong quá trình tu luyện vẫn có rất nhiều nghi vấn về những biểu hiện cụ thể của rất nhiều sự việc, từ đó thường bị hãm sâu vào trong ma nạn. Đệ tử Đại Pháp không thể nào mỗi lần đều để Sư phụ gánh chịu quá nhiều cho chúng ta, chúng ta cần để cho Sư phụ được an ủi.

Tất cả đều là biểu hiện bề mặt, chỉ có kiên định tin vào Đại Pháp mới là căn bản. Quá trình tu luyện chính là quá trình không ngừng gia tăng tín tâm kiên định đối với Đại Pháp, mãi cho đến vô lậu, kiên định bất phá.

Vấn đề nghiệp bệnh, vấn đề thời gian Chính Pháp, còn có rất nhiều vấn đề nữa, chúng ta đang trong tu luyện, dựa vào ngộ tính, trí huệ, tâm tính, các loại phương diện lớn nhỏ khác nhau của mình vẫn sẽ có nghi vấn, lúc không thể hoàn toàn lý giải được thì trước tiên chúng ta hãy buông nó xuống. Nhưng những nghi vấn này sẽ thường hay xuất hiện, có khi không xuất hiện nhưng cũng ẩn giấu, chứ không phải là không có, những thứ này đều là kẽ hở trong chính tín đối với Đại Pháp, nếu để thời gian càng lâu, tích lũy càng nhiều thì sẽ xuất hiện đủ thứ vấn đề và can nhiễu. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Hãy vứt bỏ bản thân, vứt bỏ lý giải của bản thân, vứt bỏ nhận thức của bản thân, bởi vì cho dù là thể ngộ cá nhân hay nhận thức cá nhân thì đều là để kiên định tín tâm vào Pháp. Lúc nhận thức và thể ngộ không tới thì hãy vứt bỏ chúng, đừng để bị chúng làm cho trở ngại, hãy trực tiếp nhảy ra khỏi chúng, càng có nghi vấn thì tôi lại càng tin tưởng.

Chúng ta đang trong tu luyện, lúc lý giải được hay không lý giải được, hoặc xuất hiện nghi vấn đối với một số vấn đề thì những cách nghĩ của bản thân có quan trọng không? Một chút cũng không quan trọng, chỉ cần tâm chúng ta đặt ở trong Pháp và Sư phụ thì mới là điều trân quý nhất. Bởi vì chúng ta là đệ tử Đại Pháp, tâm của chúng ta không ở tại bản thân nơi đây, mà chỉ có ở tại Sư phụ và ở trong Pháp. Bởi vì toàn bộ sinh mệnh chúng ta đều là Sư phụ ban cho, rồi hết thảy đều là Sư phụ gánh chịu cho, cho nên tâm chúng ta chỉ có thể đặt ở Sư phụ. Bởi vì Sư phụ để cho chúng ta trở thành lạp tử trong Pháp nên tâm của chúng ta chỉ có thể đặt ở trong Pháp.

Càng trong loạn tượng thì chúng ta càng có tín tâm, càng có nghi vấn thì chúng ta càng có tín tâm; càng tiêu trầm thì chúng ta càng có tín tâm; càng không như ý thì chúng ta càng tín tâm … Bởi vì chúng ta là đệ tử Đại Pháp, tâm chỉ đặt trong Pháp, chứ không thể đặt ở những thứ như loạn tượng, nghi vấn, tiêu trầm, không như ý kia … Nhảy thoát khỏi cái khung tư duy cố hữu của những sinh mệnh này trong vũ trụ, tại thời khắc tối hậu, mỗi một đệ tử Đại Pháp chúng ta hoàn toàn đều được trang bị năng lực này.

Thực tế là tâm của chúng ta ở đâu thì vị trí chúng ta cũng ở đó. Sư phụ sớm đã đẩy chúng ta đến vị trí cao nhất rồi, chúng ta không thể cứ mãi để cho bản thân mình rơi xuống. Càng thấy nghi vấn thì càng có tín tâm, từ đầu đến cuối đặt tâm ở trong Đại Pháp và Sư phụ!

Nếu có thể làm được như vậy thì hết thảy loạn tượng và can nhiễu đều tự diệt!


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/23/416891.html

Đăng ngày 25-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share