Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục  

[MINH HUỆ 23-12-2020] Những tin tức, các loại bình luận và suy đoán xoay quanh cuộc bầu cử Mỹ rợp khắp mọi nơi. Làm đệ tử Đại Pháp, chúng ta đều biết bản thân cuộc bầu cử Mỹ chính là một nước cờ Thiên thượng an bài để cứu người. Hơn nữa, tôi cho rằng tình thế trước mắt đang ở vào trạng thái đặc thù. Tôi cho rằng mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta cần phải quan sát kỹ lưỡng lại bản thân mình, vứt bỏ các chủng chấp trước và quan niệm, kiên định chính niệm, bảo trì tâm bất động.

Trước tiên, chúng ta cần lý tính nhìn rõ các chủng quan hệ biểu hiện ra từ cuộc bầu cử. Từ tầng diện người thường mà nói, nó là trận chiến giữa xã hội tự do và chủ nghĩa xã hội, là trận chiến giữa bầu cử chính đáng và thủ đoạn gian lận, là trận chiến giữa kiên trì giữ vững lương tri và thế lực ăn bám hùa theo, là trận chiến giữa truyền rộng sự thật và tiếp thụ dối trá, là trận chiến giữa lập trường kiên định và bó tay cam chịu. Từ tầng diện siêu việt người thường mà nói, nó là trận chiến giữa chính nghĩa và tà ác, là trận chiến giữa người đi theo Thần và người lựa chọn ma quỷ. Từ góc độ người tu luyện mà nói, nó chính là trận chiến giữa người tu luyện nỗ lực cứu người và ma quỷ đào thải con người, là trận chiến giữa phá trừ an bài của cựu thế lực, duy hộ tuyển trạch của Sư phụ và duy hộ an bài của cựu thế lực.

Lần này, tôi cho rằng đệ tử Đại Pháp cần phải có nhận thức rõ ràng đối với sứ mệnh của bản thân.

Làm đệ tử Đại Pháp, sứ mệnh của chúng ta là cứu người. Trong tổng tuyển cử, chúng ta nói rõ với con người về chính-tà thiện-ác, đồng thời phát chính niệm thanh lý can nhiễu của hồng ma, giúp đỡ con người thế gian đưa ra lựa chọn đúng đắn, cũng chính là giành giật người, cứu người trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại.

Trước mắt, tôi nhìn thấy có mấy hiện tượng xuất hiện trong các đệ tử Đại Pháp, tôi cho rằng chúng ta cần phải nhận thức ra được và cải chính lại, cố gắng hết mức giảm bớt tổn thất nơi thế gian.

1. Ôm giữ lý của con người để nhìn nhận đối đãi: Lần bầu cử này trên bề mặt là chính trị, hơn nữa còn là chính trị của nước Mỹ. Chúng ta không tham dự chính trị, ngôn ngữ chúng ta nói lại là tiếng Hoa cho nên cảm thấy lần bầu cử này khá xa vời với chúng ta.

2. Bởi vì tin tưởng Sư phụ, từ đó nhắm mắt ỷ lại vào Sư phụ, không chủ động bước ra làm; rất nhiều đồng tu có biểu hiện kiên tín Sư phụ cho rằng sự việc chắc chắn sẽ phát triển chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, cho nên không chủ động đi thanh lý tà ác, mà cứ một mực ỷ lại vào Sư phụ, chờ đợi cho sự việc kết thúc.

Tôi cho rằng đây cũng là một loại biểu hiện cực đoan. Bản thân chủng loại chờ đợi và dựa dẫm này không thể tăng thêm lực lượng chính cứu độ thế nhân.

3. Đối đãi tiêu cực, mỗi ngày đều là tin tức phụ diện, hao mòn tín tâm: Điểm này và hai điểm nêu trên có quan hệ nhân quả. Bất luận là thế nào, tôi nhận thấy chúng ta cũng cần phải nghiêm túc quan sát kỹ càng bản thân mình, dùng Đại Pháp để đo lường từng ý từng niệm của mình, trong quá trình làm thuần tịnh bản thân, tập trung niệm lực cường đại phá trừ an bài của cựu thế lực. Tại nơi con người này, chúng ta cũng cần tích cực và lý tính giúp đỡ con người nhìn rõ sự thật trong cuộc bầu cử nội trong phạm vi năng lực của mình, cố gắng hết mức hình thành một trường chính diện, có lợi cho con người đưa ra sự lựa chọn tốt nhất.

Làm người tu luyện, cho dù hình thế phát sinh biến hóa ra sao, cho dù ở tại chúng ta xuất hiện can nhiễu gì, thì chúng ta cũng bảo trì tín tâm kiên định như bàn thạch vào Đại Pháp và cứu người, kiên định như bàn thạch làm tốt những việc chúng ta cần làm, bất động tâm.

Tâm tính của chúng ta đã đạt tiêu chuẩn, hành vi của chúng ta đạt được yêu cầu của Chính Pháp thì mới có thể chứng thực những điều Sư phụ muốn.


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/23/堅如磐石的信念與平靜的心-416889.html

Đăng ngày 24-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share