Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 20-12-2020] Trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, nhiều người tu luyện chúng ta đã phát chính niệm hỗ trợ, cũng có rất nhiều học viên ôm giữ chủng tâm mạnh mẽ mà theo dõi thời sự, theo dõi kết quả, trong giảng chân tướng cứ thuận miệng nói đảng này đảng kia. Kỳ thực, ngay từ khi bắt đầu giảng Pháp, Sư phụ đã giảng rõ rằng “trực chỉ nhân tâm”. Đại Pháp cứu người không nhìn vào điều gì khác chỉ nhìn nhân tâm, mà khi người tu luyện chấp trước vào đảng này đảng kia, sự kiện này, sự kiện kia, chúng ta có thể bất tri bất giác mà trộn lẫn với người thường rồi.

Mỗi đảng đều do từng người từng người tổ thành, đệ tử Đại Pháp khi cứu người nên nhắm vào con người (nhân tâm thiện niệm), mà không phải là nhắm vào đảng phái nào hết.

Khi học các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi lý giải rằng, bất kể điều gì xảy ra, chúng ta vẫn là cứu người và tu luyện đề cao, lấy bất biến ứng đối vạn biến. Vậy thì tất cả những sự kiện thời sự phát sinh, đặc biệt là những sự kiện thời sự mà nhiều người trên thế giới quan tâm, đều là chúng ta sử dụng để giảng chân tướng, khiến nhân tâm quay trở về với Thiện của Chân-Thiện-Nhẫn, quay trở về với Thần, mà không phải là hễ có sự kiện nào đó phát sinh liền chạy theo sự kiện đó.

Các đồng tu sống tại các “Bang màu xanh” (ủng hộ Đảng Dân chủ) và “Bang dao động” cũng có thể đề cao tâm tính và cảnh giới tu luyện thông qua nỗ lực hơn nữa trong việc khởi phát thiện niệm của con người, bởi chính tại địa khu của bạn càng có nhiều người cần bạn trợ giúp để có thể nhìn rõ thị phi thiện ác hơn. Cũng có lúc thế gian phát sinh sự kiện nào đó, phần nào đó của sự kiện ấy là có quan hệ nhân quả nhất định với phía làm chưa tốt của chúng ta, nếu như chạy theo kết quả, thì có thể sẽ thấy kết quả không rõ ràng, lãng phí thời gian như thể “mèo đuổi theo đuôi” vậy.

Trong quá trình đánh cắp kết quả của cuộc bầu cử Mỹ hiện tại, chúng ta cần nhìn rõ xem bài thi mà chúng ta phải đối mặt rốt cuộc là gì. Đối với chính biến ở phía con người mà Thần an bài, chúng ta có trách nhiệm đứng về phía Thần, nhưng đồng thời, tâm và hành vi của chúng ta lại không thể rơi rớt vào trong người thường.

Chúng ta hãy cùng đọc lại một số đoạn giảng Pháp của Sư phụ, xem xem có thể khiến tư tưởng của bản thân lý tính hơn không.

Sư phụ giảng:

“Trước khi tà đảng Trung Cộng tới [Trung Quốc], kể cả người ở Trung Quốc, người toàn thế giới có lý niệm phổ biến là giống nhau như đúc! Đành rằng màu da hình tượng khác biệt, động tác cử chỉ bất đồng, [nhưng] chuẩn mực văn minh và phân biệt tốt xấu trong tâm, thì cái đó là giống nhau như đúc, không có khác biệt gì, là một vị Thần quản!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

“sự phát triển của xã hội nhân loại là biến hoá của Thiên Tượng dẫn động mà xuất hiện, như vậy chiến tranh của nhân loại là ngẫu nhiên tồn tại chăng? Nơi đâu nghiệp lực lớn, nơi mà nhân tâm bại hoại thì sẽ bất ổn định. Nếu một dân tộc thật sự thiện lương, thì nghiệp nhất định sẽ nhỏ thôi, cũng chắc chắn không xuất hiện chiến tranh, vì nguyên tắc của Đại Pháp không cho phép, đặc tính vũ trụ đang khống chế hết thảy.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ)

“Còn nói về chính phủ của ai, ai như thế nào, thực ra làm người tu luyện mà giảng, hoàn toàn không cần suy xét nó. Suy xét cũng không suy xét, nghĩ cũng không nghĩ đến nó, ta là vì cứu độ chúng sinh mà đến. Hôm nay ai nắm quyền, ngày mai ai nắm quyền; họ có ai muốn nắm quyền thì nắm quyền; đó đều là Thần an bài; nó là như vậy. Chư vị đặt lực chú ý tập trung vào đó thì chư vị nghĩ lệch rồi; chỉ cần chư vị hễ nghĩ, liền lệch. Hoàn toàn không hề quản, chư vị là làm việc của mình. Thông thường có những lúc chư vị càng chấp trước vào sự việc nào đó, [thì] sự việc đó càng có vấn đề, càng sẽ hình thành một thứ quan [ải] tâm tính. Chư vị càng không quản nó thì sự việc lại càng tốt.” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009])

“Chư vị có con đường của chư vị; người ta có việc của người ta. Chư vị có điều chư vị cần làm; đối với những việc chính trị, đối với các vấn đề giữa các đảng phái, thì quản cũng không cần quản, mà nghĩ cũng không cần nghĩ. Tất nhiên là kênh thông tin mà nói, rất có thể là người thường thích những thứ đó, [vậy] không báo cáo cũng không được. Vậy thì người ta báo cáo sao thì chư vị báo cáo như thế; bản thân chư vị không viết bài bình luận. Vậy người ta báo cáo thế nào thì chư vị truyền tải là được rồi; những việc đảng phái đấu đá với nhau thì bản thân [chư vị] không viết bài bình luận. Những tin tức mà mọi người đều thích thì đều làm như vậy cả; trừ khi bức hại đã kết thúc, khi mà kênh thông tin do đệ tử Đại Pháp làm đã hoàn toàn trở thành kênh thông tin xã hội.” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009])


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/20/讲善恶指人心-不入党派之争-416797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/21/188925.html

Đăng ngày 21-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share