Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc lục địa

[MINH HUỆ 12-9-2006] Trong một thành phố về hướng Tây Bắc Trung Quốc, những biểu thị thúc dục dân chúng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và đọc Cửu Bình về Đảng Cộng sản được thấy ở khắp nơi, bên lề đường xa lộ, trên tường nhà, cột điện, và trên vách của hàng lan bên trong các toà nhà. Nhiều người đã nhận được tài liệu giảng rõ sự thật và không còn lạ gì với cái ý chỉ thoái đảng.

Khi có người nhìn thấy học viên Pháp Luân Công, họ kêu lên, “’Trời sẽ tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc.’ Hãy đến đây nói cho chúng tôi nghe.’ Một học viên nói với một người sửa giày về thoái ba tổ chức cộng sản. Người sửa giày nói, “Tôi đã nhìn thấy những biểu thị trên các bức tường, tôi cũng nên thoái đảng lắm!” Có người chạy đến các học viên và nói với họ, “Chúng tôi nhìn thấy những biểu thị nói rằng Trời sẽ tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thật hay quá!”

Một số người trong hội đồng láng giềng nói rằng, “Pháp Luân Công thật mạnh. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, tất cả các cột điện trong thành phố đều đầy những biểu thị.”

Vào cuối tháng tám, các tấm biển thông tin tuyên truyền trong nhiều láng giềng đã treo những biểu thị thoái mạ Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên hiểu rằng họ không thể cho phép ĐCSTQ có ảnh hưởng trên đầu óc dân chúng và làm hại họ, vì vậy họ làm nhiều tấm bích chương tố cáo ĐCSTQ và dán chúng ở khắp nơi. Họ cũng gửi đi một số lượng lớn những bức thư thuyết phục dân chúng trở nên thiện lành. Thành phố bây giờ đã lấy xuống các biểu thị thoái mạ từ tất cả các tấm biển thông tin.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/12/137675.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/10/3/78594.html

Đăng ngày 6-10-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share