[MINH HUỆ 6-10-2006] Ngày 4 tháng mười, 2006, Ông Mark Green, thị trưởng, và Ông Richard Valle, phó thị trưởng, của Thành phố Union City, California, đã ban hành một bản tuyên bố lên án mọi hình thức khủng bố các học viên Pháp Luân Công và thúc dục tất cả các cơ quan chính quyền đi điều tra mọi sự tàn ác mà đã xảy ra chống lại các học viên Pháp Luân Công, làm mọi điều có thể làm để cho chấm dứt mọi hình thức khủng bố và yêu cầu thả ra luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh. Dưới đây là bản tuyên bố.

Đô Chính của Thành phố Union City

Tuyên bố

Xét vì, Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) là một môn khí công tự luyện có căn cội nơi văn hoá Trung Quốc cổ đại và lần đầu tiên được giới thiệu với dân chúng năm 1992, và được công nhận bởi Đô chính của Thành phố Union City ngày 5 tháng mười hai, 2000; và

Xét vì, Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) một môn tu luyện tinh thần hoà bình Trung Quốc dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn đã thu hút hằng triệu người đủ mọi lứa tuổi và thành phần trên 80 quốc gia trên thế giới; và

Xét vì, các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bị khủng bố từ 1999 và David Kilgore, cựu Thư ký quốc gia Canada (Á châu-Thái bình dương), và David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế, đã làm một cuộc điều tra độc lập và thông báo cuộc điều tra của họ với báo chí ngày 6 tháng bảy 2006; và

Xét vì, Liên hiệp Điều tra cuộc Khủng bố Pháp Luân Công (LH ĐT KB PLC) tại Trung Quốc đã được thành lập trên khắp thế giới để điều tra các hoạt động trong các trại tập trung bí mật tại Trung Quốc; và

Xét vì, một luật sư nhân quyền Trung Quốc danh tiếng, Cao Trí Thịnh, thành viên của LHĐTKBPLC tại Trung Quốc đã bị bắt giam tại Trung Quốc từ ngày 15 tháng Tám 2006; và

Xét vì, các học viên Pháp Luân Công đã yêu cầu HĐ ĐT KBPLC và các nhóm điều tra quốc tế khác được phép đi vào Trung Quốc để điều tra, chuẩn bị cho sự an toàn của mỗi điều tra viên, và thả ra mọi học viên mà đang bị giam cầm bất hợp pháp.

Nay, bằng bản tuyên bố này những người ký tên dưới đây lên án mọi hình thức khủng bố các học viên Pháp Luân Công, thúc dục tất cả các cơ quan chính phủ đi điều tra mọi sự độc ác đang xảy ra chống lại các học viên Pháp Luân Công, làm mọi điều có thể làm để chấm dứt mọi hình thức khủng bố và yêu cầu thả ra luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh.


Bản tuyên bố nguyên gốc bằng tiếng Anh

Làm ngày hôm nay 4 tháng 10 năm 2006
Mark Green, Thị trưởng
Richard Valle, Phó Thị trưởng

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/7/139648.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/10/9/78810.html

Đăng ngày 13-10-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share