Một đệ tử từ Châu Âu

[MINH HUỆ 21-7-2006] Vào ngày 12 tháng 7, 2006, phó chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Châu Âu, Dr. Charles Tannock, và phát ngôn viên cho Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Châu Âu, Mr. Simon Coveney, cùng với Phó Chủ tịch Quốc hội Châu Âu, Mr. Edward McMillan-Scott, cùng nhau ký vào một thỉnh nguyện thư đệ trình lên Hội Đồng Quốc hội Châu Âu, yêu cầu Hội đồng tiến hành điều tra sâu sắc về việc mổ cắp các bộ phận nội tạng tại Trung Quốc. Dưới đây là nội dung của thỉnh nguyện thư:

Tiêu đề: Việc tố cáo rằng các đệ tử Pháp Luân Công bị mổ cắp các bộ phận nội tạng tại Trung Quốc

Hai luật sư người Canada: ông David Matas và ông David Kilgour phát hành “Báo cáo về việc tố cáo mổ cắp nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc” vào ngày 6 tháng 7, 2006, dưới sự điều tra độc lập của họ. Nội dung bản báo cáo là một thảm trạng đang xảy ra tại Trung Quốc, mà là những cơ quan của Cộng Hoà Nhân dân Trung Quốc đã mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vô tội mà không có sự đồng ý của họ. Trong quá trình mổ cắp các bộ phận nội tạng, những cơ quan này thực thi bản án tử hình, mà vượt quá giới hạn của hệ thống tư pháp, để tra tấn và giết các đệ tử Pháp Luân Công. Bản báo cáo cũng nói rằng thi hài bị mổ cắp sau đó bị thiêu huỷ ngay lập tức để phi tang. Sự vụ mổ cắp các bộ phận nội tạng này xảy ra rộng khắp tại Trung Quốc, và được tiến hành một cách có hệ thống và mục đích.
Mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các nhóm hay cá nhân mà không có sự đồng ý của họ là một tội trạng giết người và chống lại tất cả luật pháp của thế giới. Chế độ ĐCSTQ đã phản đối mạnh mẽ về lời tố cáo này. Trung Ương Đảng có hiểu được những lời tố cáo cực kỳ nghiêm trọng này không? Trung Ương Đảng đã đọc bản báo cáo này và có trực tiếp yêu cầu các cơ quan tại Trung Quốc tiến hành điều tra về những lời tố cáo này không, và trả lời với bằng chứng kết quả của những điều tra của họ?

Ký tên

Ngày 12 tháng 7 năm 2006

Bác sĩ Charles Tannock, Ông Simon Coveney and Ông Edward McMillan-Scott đồng ký tên để chuyển thỉnh nguyện thư lên Quốc hội Châu Âu.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/15/133105.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/7/19/75676.html

Đăng ngày 27-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share