Bài viết của Ying Xin

[MINH HUỆ 6-10-2006] Ô. Rahim Jaffer, Chủ tịch Đảng Bảo thủ Canada và Ô. Rob Anders, dân biểu đã bình phẩm gần đây về việc 14 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó. Ô. Anders tuyên bố, “Và thật sự giải pháp là ở bên trong Trung Quốc, với các người đó mà không còn muốn ủng hộ một chế độ dã man nữa.” Ô. Jaffer cũng phát biểu sự kính phục của ông và nói ông kính phục và khuyến khích các hành động như vậy.

Rahim Jaffer, Chủ tịch Đảng Bảo thủ của Canada


Dân biểu Canada Rob Anders

Ngày thứ ba 3 tháng 10, liên lạc viên này đã phỏng vấn Ô. Jaffer và Ô. Dân biểu Anders. Cả hai đều có lời bình về các thoái ĐCSTQ và nhân quyền của Trung Quốc. Ô. Jaffer nói bản báo cáo điều tra của Ô. Matas và Ô. Kilgour về sự ĐCSTQ cắt lấy nội tạng các học viên Pháp Luân Công đã khiến chính phủ Canada chú ý và chính phủ sẽ có hành động.

Dân biểu: Thoái ĐCSTQ là giải pháp cho Trung Quốc

Đối với hơn 14 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ bằng cách tuyên bố trên mạng lưới Đại Kỷ Nguyên, dân biểu Ô. Anders nói, “Càng nhiều người tại Trung Quốc rời bỏ thẻ đảng viên của họ trong ĐCS thì càng tốt. Tôi nghĩ chế độ này sống đã quá cuộc đời của nó rồi, và nó cần phải chấm dứt. Và thật sự cái giải pháp là từ bên trong Trung Quốc, với những người đó mà không còn muốn ủng hộ một chế độ dã man nữa.”

Ô. Jaffer nói, “Một điều làm tôi kính phục dân chúng tại Trung Quốc là, cho dù họ phải đối diện với một số thử thách từ chính phủ của họ, họ vẫn cố gắng để làm sáng tỏ và kháng cự và cố tạo sự thay đổi từ bên trong. Chúng ta cần kính phục điều đó và chúng ta cần khuyến khích điều đó và làm việc với các người dân Trung Quốc đó mà đã và đang dẫn đầu.”

“Tôi nghĩ điều đó tuyệt hay. Tôi khuyến khích thứ hành động đó. Vì đó là cách duy nhất. Cả nơi đây trên đất nước này khi dân chúng muốn thay đổi chính phủ họ có thể phản đối và dĩ nhiên họ có thể biểu tình và làm nó một cách hoà bình.”

Chú ý về sự cắt lấy nội tạng người sống của ĐCSTQ; Canada chương trình hoá làm việc với các nước khác để áp lực lên ĐCSTQ

Ô. Jaffer nói rằng chính phủ Canada đang chú ý về bản báo cáo của Ô. Matas và Ô. Kilgour. Ông nói theo như chủ đề mà Tổng thống đã đặt ra cho Canada – làm việc với các nước đang phát triển nhân quyền, dân chủ và tự do – thể theo đó thì cần phải làm một điều gì đó.

Ông chờ đợi sẽ có một thứ tuyên bố hoặc hành động không bao lâu nữa cho biết cách thế nào chính phủ sẽ đối phó với điều mà bản báo cáo khám phá ra. Ông ngoại trưởng chưa cho biết chi tiết gì cả, nhưng Ô. Jaffer tin rằng một sự việc gì đó sẽ được làm trong không bao lâu. Ông nói hy vọng rằng trong một vài tuần lễ tới đây hoặc sớm hơn chúng ta sẽ được nghe một lời tuyên bố gì đó từ Ô. MacKay. Nhưng ông biết rõ, ông hết sức chú ý, và Ô. Jaffer nghĩ rằng ông muốn Canada lấy một vai trò tích cực.

Dân biểu Anders nói theo sự suy luận của ông nếu Trung Quốc là một nước vi phạm nhân quyền lớn nhất thế giới, và họ rất muốn giết một số lượng lớn các sinh viên và các học viên Pháp Luân Công, ông nghĩ thật là hoàn toàn hữu lý là họ đang cắt lấy nội tạng. Họ đã có một số chính những viên chức trước đây của họ đã làm chứng cho điều đó. Thật đáng buồn, và ông nghĩ rằng các nước Âu châu phải làm nhiều hơn để buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm cho những điều đó.

Khuyên cắt viện trợ ngoại quốc cho Trung Quốc

Ông Jaffer khuyên huỷ bỏ viện trợ ngoại quốc cho Trung Quốc. Ông nói, “Tôi nghĩ hầu hết các viện trợ đi thẳng đến Trung Quốc sẽ bị cắt xén nếu nó chưa làm.” Và theo như sự hiểu biết của tôi, vị Bộ trưởng phụ trách Phát triển quốc tế, khi bà có thể làm nó, và cũng qua sự lãnh đạo của dân biểu, đã xét lại các ngân khoản viện trợ ngoại giao đó đến Trung Quốc.

Dân biểu Anders đồng ý với việc cắt 50 triệu $ (đô la Mỹ) viện trợ cho Trung Quốc. Ông ta nói, “Một trong những điều mà tôi muốn nhìn thấy chúng ta làm là đi trước và kéo viện trợ ngoại quốc cho Trung Quốc dựa trên các vi phạm nhân quyền của chúng. Tôi nghĩ chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy một số phản ảnh trong chính sách ngoại giao Canada về liên lạc thương mại và ngoại giao. Và tôi vui được nhìn thấy điều đó. Trung Quốc phải hiểu phản ứng cho các hoạt động của họ trên nhân quyền. Còn có nhiều điều cần phải được làm và tôi muốn thấy chúng xảy ra.”

Ô. Jaffer nói, “Tôi nghĩ dĩ nhiên Trung Quốc có một sự quan tâm lớn đến Canada vì các nguồn tài nguyên thiên nhiên, vì giao dịch thương mại, vì những điều như vậy. Chúng ta cần thật sự đảm bảo khi làm việc với Trung Quốc trên nhiều các vấn đề đó là sự quan tâm chung, cần thật sự chứng minh cho chúng ta và cho chúng ta thấy rằng họ đã làm gì để gia tăng và phát triển nhân quyền. Và bảo đảm rằng họ cho chúng ta thấy, không chỉ trong một thời gian ngắn hạn mà cho dài hạn, cách nào họ sẽ tôn trọng sự đối đãi với các nhóm thiểu số, các cá nhân khác, và tôn trọng các tôn giáo khác. Đây là một điều mà Canada rất yêu chuộng và nó tượng trưng cho mọi điều của chúng ta.”

Ông nói tiếp, “Vậy chúng ta thật cần chắc rằng họ có thể chứng minh cho chúng ta, nếu chúng ta tiếp tục có một sự trao đổi tốt đẹp trong tương lai, cách nào họ bắt đầu tôn trọng các thứ đó, nhất là khi chúng có vấn đề. Và tôi nghĩ chúng ta như một nước cần phải làm điều đó nhưng chúng ta cần làm việc với các nước khác mà muốn nhìn thấy sự thay đổi này, để đặt áp lực lên Trung Quốc. Như vậy đó là điều mà tôi đề nghị như một đường lối mà chúng ta có thể làm những điều cụ thể để bảo đảm Trung Quốc thay đổi một số hồ sơ xấu của nó.”

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/8/139666.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/10/9/78806.html

Đăng ngày 12-10-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share