Bài viết của một đệ tử tại Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 26-7-2006] Hội nghị Thế giới về Cấy Ghép được tổ chức tại Boston Hoa kỳ vào ngày 23 tháng 7, 2006. Hơn 6, 000 bác sĩ và khoa học gia từ 85 quốc gia tụ họp tại Hynes Convention Center tham dự hội nghị trong 5 ngày. Việc tố cáo về mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công trong khi họ vẫn còn sống để lấy tiền gây nhiều sự chú ý tại hội nghị.

Chủ tịch của Hội nghị này bác sĩ Kecime, Giám đốc về giải phẫu và cấy ghép nội tạng tại Bệnh viện Massachusettes, bày tỏ trước hội nghị rằng ông ta đã biết được vụ tố cáo mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công trong khi họ vẫn đang còn sống hiện đang xảy ra tại Trung Quốc và Bản Báo cáo Điều tra độc lập của hai điều tra viên người Canada. Ông ta nhận thấy rằng nếu việc mổ cắp các bộ phận nội tạng là một điều trái với đạo đức là đúng sự thật, thì hội nghị này và toàn thể các bác sĩ cấy ghép trên thế giới sẽ cực lực phản đối việc làm đó.


Trưng bày khẩu hiệu và tranh ảnh để phản đối việc mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn đang còn sống của ĐCSTQ

Kay Harmon, đệ tử Pháp Luân Công từ Orlando, Florida, đứng ngay trước cổng của Hyens Convention Center tại Boston rất sớm vào sáng ngày 23 tháng 7, để phát “Bản Báo cáo Độc lập về Mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc” cho từng bác sĩ đến tham dự Hội Nghị Thế Giới về Cấy ghép. Rất nhiều bác sĩ đã biết về thảm trạng này.
George Abouna từ Drexel Medical Institute ở Philadelphia nói rằng ông ta ủng hộ các đệ tử Pháp Luân Công, và nói rằng ông ta đã biết rất nhiều về mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các tù nhân tại Trung Quốc. Một nhóm bác sĩ từ Nhật nói rằng trước khi họ đi Hoa kỳ, mỗi người cũng đã nhận được tin tức về việc ĐCSTQ mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn đang còn sống.


George Abouna nói rằng ông ta biết từ lâu việc mổ cắp các nội tạng tại nhà tù Trung Quốc; Các bác sĩ đọc Bản Báo cáo Điều tra Độc lập về mổ cắp nội tạng tại Trung Quốc

Có rất nhiều hội nghị về nhiều đề tài khác nhau trong hội nghị này, bao gồm vấn đề về đạo đức y khoa, vào ngày đầu tiên của hội nghị. Khi được hỏi trong hội nghị về tiêu chuẩn quốc tế và các yêu cầu về những nguồn cung cấp nội tạng, và nếu hội nghị có cung cấp các yêu cầu về đạo đức, chức năng bao gồm các bác sĩ tại Trung Quốc, thì Ông Kathryn J. Wơd từ trong hội nghị trả lời rằng: Hội nghị đang bàn bạc và hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới về những yêu cầu này.

Người lãnh đạo trong các công trình nghiên cức từ những công ty lớn của hội nghị, Astellas, nói rằng công ty của họ không có hợp tác với Trung Quốc về vấn đề cấy ghép nội tạng, và họ cũng không đồng ý sử dụng nội tạng từ các nạn nhân là tù nhân để cấy ghép. Người phụ nữ này cũng bày tỏ rằng ai ai cũng biết được thảm trạng cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc, và không có ai trong cộng đồng y học, công ty cấy ghép nội tạng hợp tác hay liên lạc với họ (Trung Quốc).

“Tổ chức Thế giới Điều tra về Khủng bố Pháp Luân Công” nói rằng vào ngày 23 tháng 7 trong số các mục tiêu để điều tra là Chen Zhishui và Chen Zhonghua của bệnh viện Tongji tại Vũ Hán. Họ đã nộp đơn lên hội nghị. Người ta nói rằng có hơn 100 người đến từ Trung Quốc để dự hội nghị. Họ đã cung cấp hơn 79 vụ cấy ghép tại bệnh viện này.

Các đệ tử Pháp Luân Công mặc áo để vạch trần ĐCSTQ mổ cắp và bán các bộ phận nội tạng. Họ gây được nhiều sự chú ý với các bác sĩ và dân địa phương tại Boston. Các bác sĩ đến và đi từ Hynes Convention Center bày tỏ lòng ủng hộ cho Pháp Luân Công bằng cách mua các áo đó. Một bác sĩ từ Ấn độ nói rằng “Chúng tôi có thể làm gì được để ngăn chặn các bác sĩ Trung Quốc không cho họ gia nhập vào các tổ chức Cây ghép nội tạng thế giới, vì những gì họ làm là trái ngược lại ý nguyện của các tổ chức này”.


Các bác sĩ mua áo có khẩu hiệu vạch trần việc ĐCSTQ mổ cắp các bộ phân nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công.

Giám đốc của Viện Cây ghép Thận tại Ý là Giáo sư Maurizio Salvadori nói rằng tại Ý, những người hiến nội tạng chỉ có trong gia đình. Ông ta cảm thấy “đau đớn” cho các đệ tử Pháp Luân Công bị mổ cắp các bộ phận nội tạng.

Ông Maurizio nói rằng, sau khi biết rằng hai nhà điều tra độc lập Canada sẽ tổ chức họp báo vào ngày 25 tháng 7, ngày Thứ Ba tại Boston, ông ta sẽ dẫn hơn 60 người để tham gia họp báo để ủng hộ.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/26/134034.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/7/27/76031.html

Đăng ngày: 31-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share