[MINH HUỆ 7-5-2006]


Lý Cường, Nguyên trưởng trại giam Cát Lâm


Vu Quảng Thắng, Cục phó cục quản lý trại giam Cát Lâm


(Bên trái) Hồ Nhất Đinh, Cục phó cục quản lý bộ tư pháp trại giam Cát Lâm


Trương Phúc Sâm, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp đứng chụp ảnh tại trại giam Cát Lâm


Cửa trước trại giam Cát Lâm


Toàn cảnh trại giam Cát Lâm


Trại giam Cát Lâm nhìn từ phía ngoài


Phía trong Trại giam Cát Lâm

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/7/127060.html

Đăng ngày 9-5-2006; Bản dịch có thể chính sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share