Bài của phóng viên Minh Huệ Yingzi

[MINH HUỆ 14-7-2006] Ngày 13 tháng Bảy, 2006, Rahim Jaffer, chủ tịch nhóm Bảo thủ, đã bình luận về bản Báo cáo về lời cáo giác các học viên Pháp Luân Công bị cắt lấy nội tạng tại Trung Quốc đăng bởi David Kilgour và David Matas ngày 6 tháng Bảy. Ông Jaffer nói, rằng đây là một cuộc khủng bố người dân bởi một lực lượng độc tài mà chưa từng có trong lịch sử. Đây là một vi phạm phẩm cách của con người. Ông nói không những chính phủ Canada cần phải có hành động, mà chúng ta cũng phải hợp tác với các chính phủ khác để giải quyết vần đề này theo luật pháp, và mang nó ra toà án quốc tế thích đáng.


Rahim Jaffer, chủ tịch nhóm Bảo thủ

Ông Jaffer nói bản báo cáo xác nhận nhiều cáo giác về cuộc khủng bố Pháp Luân Công bởi ĐCSTQ. Ông thúc bách chính phủ Canada phải hành động và hợp tác với các nước khác để thêm áp lực lên ĐCSTQ, như vậy để ĐCSTQ ngưng cuộc khủng bố.

Báo cáo xác nhận các cáo giác; sự cắt lấy nội tạng của những người còn sống làm chấn động người Canada

Ông Jaffer nói rằng bản báo cáo xác nhận các cáo giác về vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc, nhất là cuộc khủng bố Pháp Luân Công, nhưng điều mà làm dân chúng ưu phiền là sự kiện ĐCSTQ cắt lấy nội tạng của những học viên Pháp Luân Công còn sống mà đã được xác nhận bởi bản báo cáo. Ông Jaffer nói rằng mọi người Canada, bất kể là thuộc từ cộng đồng nào đến đây, đều bị chấn động bởi tin này.

Ông Jaffer đồng ý với lời bàn của Ông Matas về sự cắt lấy nội tạng—đây là một “hình thức tà ác mà chúng ta chưa từng thấy trên quả địa cầu này.” Ông Jaffer nói “nó nhất định là một hình thức tà ác mà chưa hề xảy ra. Nó không thể nào được chấp nhận. Nó chưa bao giờ đã xảy ra bất cứ nơi nào bất cứ thời đại nào trên thế giới.” Ông Jaffer nói đây là một cuộc khủng bố người dân bởi một lực lượng độc tài mà chưa từng có trong lịch sử, và là một vi phạm phẩm cách con người.

Lập thành một liên hiệp quốc tế để thêm áp lực trên ĐCSTQ và mang những tội phạm ra toà

Khi nói về hành động nào chính phủ Canada phải nên lấy, Ông Jaffer nói rằng chính phủ Canada không những phải nên thêm áp lực lên ĐCSTQ để ngừng các tội ác, mà còn phải ủng hộ những người trong công lý mà đang cố gắng để làm ngưng tội ác này.

Ông Jaffer đề nghị rằng chính phủ Canada nên hợp tác với các nước khác, kể cả Mỹ và các nước Âu châu, mà đang muốn làm ngưng tội ác này, để lập thành một liên hiệp quốc tế để thực hành áp lực lên ĐCSTQ, thúc dục nó mở cửa để người ta được biết sự thật. Ông Jaffer nói rằng chính phủ Canada không những phải hành động, mà chúng ta cũng cần phải hợp tác với các chính phủ khác để giải quyết vấn đề này bằng luật pháp, và mang nó ra một toà án quốc tế xứng đáng.

Bộ Ngoại giao Canada và công chúng trả lời

Ngày thứ tư, trong một cuộc phỏng vấn, Bà Pamela Greenwell, nữ xướng ngôn viên của Bộ Ngoại giao, nói rằng chính phủ Canada đã có “ưu tư nghiêm trọng” về sự cắt lấy bất hợp pháp các nội tạng của những tù nhân và thúc bách Trung Quốc tôn trọng luật pháp của chính họ. Bà ta nói các lời khuyên trong các bản báo cáo phù hợp với các chính sách của chính phủ Canada, kể cả sự thúc bách ĐCSTQ ngừng cuộc khủng bố Pháp Luân Công.

Trong ngày mà Globe and Mail báo cáo các kết quả của cuộc điều tra bởi nhóm điều tra độc lập Canada, hàng chục đọc giả đã phê bình trên mạng lưới của nó. Một đọc giả từ Toronto nói rằng, nếu đó là sự thật, nó không gì khác hơn là một cuộc diệt chủng và nó phải được các tổ chức quốc tế đi điều tra. Một người khác nói đây là một tội ác và phải bị trừng phạt.

Một người đàn bà từ Calgary đã nhận được giải phẫu cấy hai quả thận. Bà ta nói nó quá ghê gớm, nếu bà ta biết rằng một trong các thận của bà là bị cắt lấy từ một người sống mà không được phép. Một người đàn ông từ Waterloo nói rằng thật là ghê tởm và là một sĩ nhục đối với nhân loại. Ông ta hỏi: “Phải chăng chúng ta không làm được gì trước sự vi phạm trầm trọng nhân quyền như vậy? Chúng ta đã mất hết đạo đức từ bi của chúng ta!”

Ông Jaffer nói với ký giả rằng Quốc hội và Bộ Ngoại giao Canada đang ưu tư trầm trọng và đang nghiên cứu kỹ lưởng bản báo cáo. Ông ta nói rằng chính phủ Canada sẽ có hành động trong không bao lâu.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/14/132981.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/7/15/75495.html

Đăng ngày 20-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share