Theo một học viên tại thành phố Cáp Nhĩ Tân

[MINH HUỆ 31-10-2010] Vào năm 1998, Khâu Ngọc Tài một trưởng ban (cũng là tổng thư ký của Hội Khí công Quốc gia) của Hội đồng thể thao quốc gia, đã dẫn một phái đoàn đến Cáp Nhĩ Tân để tìm hiểu về  Pháp Luân Công. Một hội nghị được tổ chức bởi Hội đồng thể thao Hắc Long Giang tại Nhà khách Tây Uyển ở Đại học kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân. Khoảng một trăm người tham gia và có sáu đến bảy thuyết trình viên.

Trong số các thuyết trình viên tại hội nghị có một giáo sư hướng dẫn cho các sinh viên tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân, cho biết rằng sức khoẻ kém  đã ảnh hưởng đến việc nghiên cứu và dạy học của ông trước khi ông bắt đầu tu luyện, và sau khi ông tu luyện, sức khoẻ của ông đã được cải thiện rất nhiều và ông đạt được những thành quả xuất sắc trong công việc của mình. Một giám đốc văn phòng nói về hiểu biết của mình về sự hợp nhất giữa vật chất và tinh thần. Một thương gia nói về việc suy nghĩ của ông về cách điều khiển thành công một doanh nghiệp đã thay đổi như thế nào: trong quá khứ ông phải dựa vào các mối quan hệ cá nhân để tiến thân; nhưng  bây giờ ông dựa vào việc kinh doanh một cách ngay chính. Một giám đốc phòng cảnh sát nói về những việc làm sai trái của ông trong quá khứ, và sau khi ông bắt đầu tu luyện ông đã xử lý công việc một cách công tâm. Một người khác  đã đi sai đường và trở thành một kẻ cắp, nhưng lại trở lại thành một con người tử tế sau khi tu luyện. Một phó cục tuân  theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn đã lên tiếng phản đối của thị trưởng, nhờ đó mà không làm lãng phí 760 triệu nhân dân tệ trong một vụ đầu tư rủi ro.

Vào cuối hội nghị, trưởng ban hội đồng thể thao quốc gia, ông Khâu, nói rằng các nguyên lý của Pháp Luân Công và các phương pháp của nó đều hữu lý và có hiệu quả rõ rệt trong việc trị bệnh. Ông cũng khen ngợi phần phát biểu của các học viên.

Hội nghị đã cho thấy càng nhiều chứng cớ là sự đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân là vô căn cứ và không được xã hội ủng hộ. Toàn thế giới phải đưa ông ta ra xét xử.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/31/231742.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/11/8/121305.html
Đăng ngày 30-11-2010, Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share