[MINH HUỆ 30-07-2010]

2010-7-28-falun-gong-meizhou-01--ss.jpg2010-8-1-falun-gong-meizhou-11--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Mai Châu luyện công theo nhóm ở bên ngoài sân vận động Đông Giáo Trường, Mai Châu vào ngày 25/07/1998

2010-7-28-falun-gong-meizhou-03--ss.jpg 2010-7-28-falun-gong-meizhou-02--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Mai Châu luyện công theo nhóm ở bên ngoài sân vận động Đông Giáo Trường, Mai Châu vào ngày 25/07/1998

2010-7-28-falun-gong-meizhou-06--ss.jpg 2010-7-28-falun-gong-meizhou-07--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Mai Châu luyện công theo nhóm ở huyện Mai, quảng trường Hoa Kiều vào ngày 10/10/1998

2010-7-28-falun-gong-meizhou-08--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công ở Mai Châu luyện công theo nhóm ở huyện Mai, quảng trường Hoa Kiều vào ngày 10/10/1998

2010-7-28-falun-gong-meizhou-05--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công từ Mai Châu tới tham dự các khoá học Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng Châu vào ngày 17/01/1998

2010-7-28-falun-gong-meizhou-09--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công ở làng Zenglongji, quận Mai Giang của thành phố Mai Châu luyện công theo nhóm trước khi tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện địa phương vào ngày 13/01/1998

2010-7-28-falun-gong-meizhou-04--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công ở Mai Châu tham dự các khoá học Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng Châu vào ngày 19/01/1998

2010-7-28-falun-gong-meizhou-10--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công ở Mai Châu luyện công theo nhóm ở công viên Mai Giang tại thành phố Mai Châu trước khi tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm tổ chức tại nhà hát Opera thuộc huyện Mai vào ngày 12/05/1998. Vào thời điểm đó đã có khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công trên tổng số dân cư 5 triệu người của Mai Châu.

_______________________________
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/7/30/118952.html
Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/29/227648.html
Đăng ngày: 18 – 09 – 2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share