[MINH HUỆ 2-5-2006] Ông Tào Bảo Ngọc, 56 tuổi, là một học viên từ Thành phố Lang Phường, Tỉnh Hà Bắc. Sau khi bị bức hại sinh mạng nguy ngập, Phòng 610 Huyện Quảng Dương đã chuyển ông đến Bệnh viện Nhân dân Quảng Dương (còn gọi là Bệnh viện Bắc Đại Nhai) để tiếp tục khủng bố. Ông Ngọc chết ngay trong bệnh viện vào ngày 27-4-2006. Phòng 610 Quảng Dương không cho thân nhân gia đình nhận thi hài của ông.

Vào 11 sáng ngày 25-4-2006, vợ của Ông Ngọc đi đến Bệnh viện Nhân Dân Quảng Dương để thăm ông và đưa cho ông một vài bộ quần áo mới. Lúc đó, Ông Ngọc đã hoàn toàn trong tình trạng bán hôn mê. Vợ ông Ngọc yêu cầu thả ông ra, tuy nhiên, nhiều người, bao gồm Chủ tịch Phòng 610 Quảng Dương Triệu Gia Phổ, cùng một người có họ là Vương (có thể là Vương Hội Quân), Chủ nhiệm Lưu của Văn phòng Chính phủ Quảng Dương, cùng Đặc cảnh An Ninh Quốc gia Tín Bình Ngọc và những người khác, đã đưa bà đi. Chúng tống bà vào xe và đưa bà đến Trung tâm Tẩy não Khách sạn Giao Thông để tiếp tục tẩy não.

Vào ngày 26-4-2006, Ông Ngọc nguy kịch tính mạng. Thân nhân yêu cầu thăm viếng ông nhưng bị từ chối.

Vào tối ngày 27-4-2006, Ông Ngọc từ trần. Vào sáng ngày 28-4, Phòng 610 Huyện Quảng Dương thông báo cho con trai của ông Ngọc về điều này qua điện thoại. Tuy nhiên sau đó, Phòng 610 Huyện Quảng Dương vẫn không cho phép gia đình nhận thi hài ông. Vào sáng ngày 28-4, vợ ông Ngọc được thả sau khi bà tuyệt thực phản kháng suốt 4 ngày. Thi hài Ông Ngọc hiện tại nằm trong Bệnh viện Nhân dân Huyện Quảng Dương ở Thành phố Lang Phường.

Tại đây, chúng tôi kịch liệt yêu cầu giải phóng đệ tử Đại Pháp Dương Kiến Pha. Cũng như Ông Tào Bảo Ngọc, Dương Kiến Pha đã bị bức hại lâm tình trạng nguy kịch tính mạng. Chúng tôi không cho phép sự tình của ông Ngọc lại tiếp tục tái diễn.

Triệu Gia Phổ, Chủ tịch Phòng 610 Huyện Quảng Dương ở Lang Phường;

Trương hội Sinh, cảnh sát Sở Cảnh sát Bắc Môn Ngoại ở Huyện Quảng Dương của Thành phố Lang Phường;

Bệnh viện Nhân dân Quảng Dương (còn gọi là Bệnh vệnh Bắc Đại Nhai) ở Thành phố Lang Phường, giám đốc Bệnh viện: +86-316-2112124 (đường dây điện thoại của bệnh viện hiện giờ bị bảo mật)

Kim Quốc Xương, một trưởng khoa của Bệnh viện Nhân dân Quảng Dương. Con người này rất nhiệt huyết tham gia khủng bố các học viên;

Đường dây nóng của Giám đốc bệnh viện Thành phố Lang Phường : +86-136-2039002;

Vương Chí Quyên, phó chủ nhiệm khoa nội, điện thoại: +86-316-5908089 (đây là số điện thoại trong phòng có Dương Kiến Pha và Tào Bảo Ngọc nằm);

Mạnh Xảo Hồng, bác sỹ trưởng khoa sản; Văn Mạnh Thu, bác sỹ hộ sinh;

Sở Cảnh sát Thành phố Lang Phường: trưởng phòng: + 86-316-2333333 (Sở trưởng), +86-316-2333102(Đại tá)

Phân cục An ninh Quốc gia Huyện Quảng Dương: +86-316-2333886;

Sở Cảnh sát Quận Quảng Dương ở Thành phố Lang Phường: +86-316-2238110;

Các Sỹ quan Cảnh sát: Cao Thành Dương, Mã Bảo Thuyên, Tín Bình Ngọc (nữ);

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/2/126659.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/5/8/72994.html

Đăng ngày: 12-5-2006; Bản dịch có thể chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share