Bài viết của học viên Đại Pháp ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 18-12-2005] Ba lão niên tuổi ngoài 70 tu luyện theo Pháp Luân Đại Pháp ở tại quận Thuận Nghĩa, thành phố Bắc Kinh đã bị bức hại đến chết. Cụ ông Lưu Tĩnh Thần bị bức hại đến chết vào tháng 3 năm 2003, thọ 78 tuổi. Cụ bà Đan Vĩnh Hoa mất vào tháng 6 năm 2001, thọ 71 tuổi. Cụ bà Vương Vân Phượng mất vào tháng 11 năm 2002, thọ 70 tuổi.

Cụ ông Lưu Tĩnh Thần, 78 tuổi, sống ở làng Bách Tháp, thị trấn Sa Dục, quận Thuận Nghĩa thành phố Bắc Kinh. Cụ bắt đầu tu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, trước khi tu tập Đại Pháp, cụ là cư sĩ theo Phật giáo. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhân viên Phòng 610 địa phương và từ Ủy ban An ninh thường xuyên đến nhà cụ Lưu quấy rối nhưng không thể ép cụ từ bỏ Đại Pháp. Con gái cụ Lưu đã bị tuyên truyền tẩy não bởi Trung Cộng. Cô hợp tác với nhân viên Phòng 610 để bức hại cha mình, không cho cha học Pháp luyện công. Thậm chí cô còn giúp chúng đưa cụ đến trung tâm tẩy não. Cụ Lưu bị ảnh hưởng bởi sự bức hại của con gái làm tinh thần thất thường. Cụ đã mất vào tháng 3 năm 2003.

Cụ bà Đan Vĩnh Hoa, 70 tuổi ở thôn Lâm Hà, thị trấn Nhân Hoà, quận Thuận Nghĩa, thành phố Bắc Kinh. Cụ bà bắt đầu tu tập Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 1998. Cụ bà Đan Vĩnh Hoa đã phải chịu đựng bệnh tim nghiêm trọng và bị đột quỵ, thậm chí cụ bà không thể ngồi dậy khỏi giường được. Lần đầu tiên, trong khi nằm trên giường, cụ bà chỉ có thể nghe các bài giảng của Sư phụ. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi cụ bà bắt đầu tu tập, cụ đã hoàn toàn bình phục. Vào ngày 21 tháng 7 năm 1999, cụ lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện an hoà cho Pháp Luân Công. Trên đường cụ đi, cảnh sát đã chặn cụ lại. Vào mùa xuân năm 2000, Cụ Đan đến Quảng trường Thiên An Môn luyện công để chứng thực Đại Pháp. Sau đó Vi Thuỷ Vượng ở sở cảnh sát địa phương Lâm Hà liên tục quấy rối (tên Vi hiện nay ở sở cảnh sát Lý Kiều quận Thuận Nghĩa); Sử Chiếm Quân từ uỷ ban bảo an thôn Lâm Hà cùng giám sát cụ Đan trong một thời gian dài. Vào tháng 6 năm 2001, cụ Đan đã bị ép tham dự cuộc triển lãm ảnh bêu xấu Pháp Luân Công. Cụ cũng mất đi quyền tự do và những người giám sát bà thậm chí còn theo bà vào tận nhà vệ sinh. Nhiều ngày saukhi bà tham dự cuộc triển lãm ảnh, các bệnh cũ của cụ Đan bị tái phát. Cụ đã mất sau khi các phương pháp trị liệu vô tác dụng.

Cụ bà Vương Vân Phượng, 70 tuổi ở Dương Trấn, quận Thuận Nghía, Bắc Kinh. Trước khi tu tập Pháp Luân Công, cụ bà có rất nhiều bệnh tật và cơ thể đã hồi phục sau khi tập công. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, viên chức Phòng 610 địa phương và uỷ ban bảo an đã cùng các thành viên trong gia đình cụ bà ngăn chặn cụ học Pháp luyện công. Chẳng bao lâu các bệnh cũ tái phát. Cụ đã mất vào tháng 11 năm 2002.

Từ đầu năm 2005, viên chức quận Thuận Nghĩa đã tăng cường áp lực ép các học viên Đại Pháp viết ba bản cáo trạng. Nhiều học viên đã bị kết án đi trại cải tạo lao động ngay sau khi bị cảnh sát đột nhập vào nhà bắt đi. Vào năm 2000, học viên cô Lý Hồng Quân đã bị kết án 1 năm giam giữ cải tạo lao động. Đến năm 2002, cô Lý lại bị kết án thêm 2 năm cải tạo lao động. Vào năm 2005, cô Lý tiếp tục bị kết án thêm 2, 5 năm cải tạo lao động. Chúng đưa cô đến Phân cục 4, Trại cải tạo lao động nữ Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2005. Trạm cảnh sát Bắc Vụ quận Thuận Nghĩa đã bắt giữ học viên Hầu Vĩnh Xuân vào ngày 17 tháng 8 năm 2005. Học viên Dương Văn Bình ở làng Đông Trang Hộ thị trấn Dương đã bị bức hại trọng thương và bị đánh gẫy chân rồi bị cảnh sát bắt và kết án 2, 5 năm cải tạo lao động.

Danh sách các viên chức cảnh sát ở Phòng Bảo an Quốc gia quận Thuận Nghĩa đã tham gia bức hại các đệ tử Đại Pháp:

Triệu Chi Vũ (Giám đốc) 013801163926 Số nhà riêng:010–69446156
Trương Nham (phó Giám đốc) 013801091687 Số nhà riêng:010–69423678
Dương Hải Dân (ác cảnh) 013601204227 Số nhà riêng:010–69444392
Tôn Thành Thâm: 013911930238 Số nhà riêng:010–69428842
Vương Kim Long (ác cảnh) 013321173282 Số nhà riêng:010–89443816
Tiêu Trưởng Tuấn (ác cảnh): 013501076938 Số nhà riêng:010–69429892
Diêu Lôi (ác cảnh): 013381021196 Số nhà riêng:010–89497048
Đan Vị (nhân danh): 013901128156 Số nhà riêng:010–81482000
Tịch Lôi: 013601317696
Thẩm Dương: 013683167162 Số nhà riêng:010–81497746

Sở cảnh sát Bắc Vụ, ác cảnh Tôn Mỗ Mỗ:010-69424957
Sở cảnh sát Thắng Lợi:010-81481010, Sở trưởng Tôn Hữu Lợi, cảnh sát Phan Đức Dương
Sở cảnh sát thị trấn Dương:010-61451350
Ủy ban nhân dân nam khu Kiến Tân:010-69441328, 69422257
Ủy ban thôn Đông Trang Hộ:010-61455731
Ủy ban thôn Hán Thạch Kiều:010-61452077
Ủy ban thôn An Lạc Trang:010-61451915
Ủy ban thôn Hạ Pha:010-61451801

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/18/116776.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/1/12/68904.html

Đăng ngày 2-3-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Share