Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2020] Một người phụ nữ 74 tuổi ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm gần đây đã bị kết án một năm tù vì từ chối từ bỏ đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 21 tháng 5 năm 2020, bà Phí Kế Vinh bị bắt do có người báo bà dán những tờ áp phích về Pháp Luân Công. Cảnh sát thẩm vấn, còng tay bà khiến hai tay bà bị sưng lên.

Sau một ngày bị tạm giam, bà Phí được tại ngoại. Gia đình bà được lệnh phải trả 2.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Sau đó, bà bị Viện kiểm sát quận Thuyền Doanh truy tố và yêu cầu nộp thêm 10.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Ngày 21 tháng 9 năm 2020 bà Phí lại bị bắt giam ở trại giam thành phố Cát Lâm khi bà bị tòa án quận Thuyền Doanh triệu tập lần thứ ba.

Có nguồn thông tin xác nhận rằng bà Phí đã bị kết án một năm tù giam nhưng không rõ được thời điểm tòa án đưa ra phán quyết. Vào thời điểm viết bài, bà đang bị trại tạm giam từ chối quyền được thăm hỏi của gia đình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/26/412297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/5/187686.html

Đăng ngày 12-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share