Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2020] Một phụ nữ ở Trùng Khánh đã qua đời vào đầu năm 2020, vài tháng sau khi bà và con gái bị bắt vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thẫn đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà hưởng dương 88 tuổi.

Cái chết của bà Phạm Đức Phương đã chấm dứt sự bức hại mà bà phải chịu đựng trong hai thập niên trong những năm cuối đời của bà.

Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp vào năm 1999, bà Phạm đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 1999 và bị bắt. Bà bị đưa trở lại Trùng Khánh và giam giữ 15 ngày, khi đó bà 67 tuổi.

Bà bị bắt thêm hai lần nữa, một lần vào tháng 8 năm 2000 và một lần khác vào ngày 31 tháng 10 năm 2003. Mỗi lần bà đều bị đưa đến một trung tâm tẩy não.

Bà lại bị bắt vào ngày 28 tháng 1 năm 2005 trong khi nói với mọi người về Pháp Luân Công cùng với một học viên khác là bà Viên Tố Tiên. Bà Phạm không thể đứng dậy và bị liệt tạm thời sau khi bị giam giữ ngắn hạn và sau đó được bảo lãnh chữa trị. Bà Viên vẫn bị giam và đã chết trong hoàn cảnh đáng ngờ vào ngày 30 tháng 7.

Bà Phạm bị đưa trở lại vào trại tạm giam Khu Đại Độ Khẩu vào tháng 5 năm 2006 và bị Toà án Khu Đại Độ Khẩu kết án ba năm tù vào ngày 9 tháng 6.

Tháng 9 năm 2006, bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Trùng Khánh, tại đó bà bị tẩy não cường độ cao và phải làm việc không lương hơn 10 tiếng mỗi ngày.

Sau khi được thả, chính quyền vẫn tiếp tục sách nhiễu bà theo định kỳ.

Bà Phạm và con gái Vu Hà đã bị một nhóm cảnh sát bắt khi họ đang đi trên đường vào cuối tháng 9 năm 2019. Ngôi nhà chung của họ bị lục soát. Cả hai đã được thả cùng ngày hôm đó, bà Phạm được thả vô điều kiện và bà Vu được bảo lãnh.

Bà Phạm đã qua đời vào đầu năm 2020.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/26/412301.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/29/186981.html

Đăng ngày 06-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share