Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2020] Trong tháng 9 năm 2020, 12 cư dân ở thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Hồi Ninh Hạ, đã bị sách nhiễu vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các viên chức của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật (một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công), cảnh sát và nhân viên khu phố đã đến nhà của các học viên và lệnh cho họ phải ký vào các tuyên bố từ bỏ đức tin đã chuẩn bị trước. Hầu hết các học viên đã từ chối hợp tác. Một số người thân của họ cũng bị sách nhiễu và đe doạ.

Khoảng 9 giờ tối ngày 2 tháng 9, bà Thân Đông Mai bị bắt tại nhà và bị giam tại Đồn Công an Phú Ninh Nhai. Dù bị đe doạ, bà vẫn từ chối ký vào các tuyên bố từ bỏ đức tin. Bà đã được thả vào ngày 4 tháng 9.

Ông Nghiêm Ngân Lục bị đánh và bị đẩy ngã xuống đất khi ông từ chối ký vào các tuyên bố đó. Họ giữ tay ông và ấn ngón tay lên tờ tuyên bố để lấy dấu vân tay của ông thay cho chữ ký.

Các học viên khác bị sách nhiễu bao gồm: Tống Cảnh, Trần Ngọc Lan, Trần Tuyết Anh, Tần Vĩnh Thuận, Lý Bồi Hoa, Trương Ngân Hà, Dương Quế Chi, Trần Hoa, Lý Y Bình và Quách Văn Yến.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/23/412157.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/28/186968.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share