[MINH HUỆ 1-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp đến từ các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ.

Các đệ tử Đại Pháp từ thành phố Thẩm Dương; thị trấn Cao Bi Điếm, huyện Đông Mã Hương; tỉnh Tây An, Thiểm Tây (3); Thành phố Du thụ; thành phố Công Chủ Lĩnh, Cát Lâm (2); Nghĩa Huyền, Liêu Ninh; Nghĩa Huyền, Cẩm Châu, Liêu Ninh (5); thành phố Thông Hoá, tỉnh Cát Lâm; thành phố Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang; đệ tử Đại Pháp trong hệ thống chính phủ tỉnh Liêu Ninh; 5 nhóm học Pháp ở Hành Dương, Hồ Nam; một đệ tử Đại Pháp ở Chiêu Viễn, Sơn Đông; một gia đình đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc; đệ tử Đại Pháp ở các ngành nghề thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh; gia đình ba người của đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh; nữ đệ tử Đại Pháp lớn tuổi ở Trường Xuân; đệ tử Đại Pháp dân tộc Triều tiên ở huyện Phủ Thuận, Liêu Ninh; bà cháu đệ tử Đại Pháp ở thành phố Hành Dương; đệ tử Đại Pháp trong hệ thống đường quốc lộ thành phố Phủ Thuận; đệ tử Đại Pháp Đại Liên; thị trấn Tuy Dương, tỉnh Hắc Long Giang (2); Thiên Kiều, Tế Nam (2); Thường Châu, Giang Tô; Lâm Nghi, Sơn Đông; huyện Trung Giang, thành phố Đức Dương, Tứ Xuyên; Bửu Kê, Thiểm Tây; Phủ Thuận, Liêu Ninh; Hoài Hoá; toàn thể đệ tử Thượng Hải; Hình Thai, tỉnh Hà Bắc; huyện Xương Đồ, tỉnh Liêu Ninh; thị trấn Tuy Dương, Hắc Long Giang; Hành Thuỷ, tỉnh Hà Bắc; Tiết Thành, Sơn Đông; Hoàng Cương, Hồ Bắc; huyện Bột Lợi, tỉnh Hắc Long Giang; Vận Thành, Sơn Tây; quận Long Đàm, tỉnh Cát Lâm; núi Đại Hưng An, Hắc Long Giang; đệ tử giới văn nghệ ở An Khánh, tỉnh An Huy; huyện Xích Thành, Trương Gia Khẩu, tỉnh Hắc Long Giang.

http://www.minghui.org/mh/

http://www.minghui.org/mh/


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/中国大陆各地大法弟子恭祝师尊中秋节快乐(52条)-413210.html

Đăng ngày 04-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share