[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ.

Đệ tử ở Giai Mộc Tư (5); nhóm học Pháp ở phía Tây Giai Mộc Tư; hai mẹ con đệ tử ở Giai Mộc Tư; nhóm học Pháp ở Giai Mộc Tư; cả gia đình đệ tử cùng một nhóm học Pháp ở Giai Mộc Tư; đệ tử cùng người nhà ở Giai Mộc Tư; huyện Thang Nguyên (5); đệ tử cùng người nhà ở Giai Mộc Tư; huyện Hoa Nam (3); huyện Phú Cẩm; một nhóm học Pháp ở phía Đông Giai Mộc Tư; huyện Phủ Viễn; một nhóm học Pháp ở Giai Mộc Tư.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/佳木斯大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–412662.html

Đăng ngày 04-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share