[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, bạn bè và những người dân minh chân tướng ở khắp mọi miền Trung Quốc kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Trung Quốc Đại Lục (15); những người dân minh chân tướng ở Trung Quốc Đại Lục; Bình Giang; Một gia đình ba đệ tử Đại Pháp sống tạm thời ở Đông Âu; Nhóm nhỏ dùng đúng pháp luật để giải thể bức hại ở Trung Quốc Đại Lục; Trương Điếm; Hai mẹ con (giảng chân tướng) thức tỉnh thế nhân; Trung Giang, Đức Dương; Giới Âm nhạc; Một đệ tử Đại Pháp đang đi xây dựng điện lực ở nước ngoài.

Nhóm học Pháp ở Đại Lục; Khu vực xung quanh Tô Gia Đồn (2); Khu mới Tân Hải và người dân minh chân tướng.

Mỹ-Trung; Bang Wisconsin ở Mỹ.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-33条–413157.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share